Araştırmalar

Shipman, D. (2016). Yemek (Gastro) Turizmini Etkileyen Faktörler. I.Ulusal Alternatif Turizm Kongresi Bildiri Kitabı. Erzincan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO Yayınları, Yayın No.1 

Shipman, D. (2015). The intention to visit a destination for the food experience and the revisit intention due to the food experience tourists have during their visit. Touravel, Istanbul.

Shipman, D. (2011). Measuring Luxury Value Perception: An Empirical Study of Turkish Consumer’s Wine Consumption. Unpublished Doctoral Dissertation, Yeditepe University, Istanbul.

Shipman, D. (2008). Küçük Tabaklar Büyük Tatlar. Boyut. ISBN: 9789752305601

Shipman, D. (2006). Ekmek Bir Tutkudur. Boyut. ISBN: 9789752303577