Program Hakkında

Moda Tasarımı Lisans Programı, moda tasarımı mesleği, moda endüstrisi, ticaret ve ulusal ekonominin gelişimine odaklanarak, öğrencilerin akademik ve uygulama ihtiyaçlarını eşit şekilde karşılayan bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerinin modaya bir katkıda bulunmalarına olanak tanıyacak olan program, dersler, seminerler, öğrencilerle birebir görüşmeler, sunumlar, atölye çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretler ve stajlarla entelektüel ve mesleki gelişim sağlayacaktır.

Program, moda alanında yetkin kaynakları içeren bir kütüphaneye, online veritabanlarına, çizim ve tasarım stüdyoları ile gerekli teknik ekipmanla donatılmış atölyelere sahiptir.

Programın ilk yılında, Moda Tasarımı’nın kavramsal ve uygulamalı esasları öğretilecektir.
İkinci yılın amacı, bireysel faydalarından sosyal statü, kimlik ve üretim sürecinin sanayileşmesine modanın evrimi konusunda, ürünlerdeki değişime de vurgu yaparak öğrencilerin farkındalığını geliştirmektir.

Üçüncü yılda, uluslararası moda yaklaşımlarına ilişkin ayrıntılı bir eğitim verilecektir.

Programın son yılında ise, öğrencilerin kariyer hedeflerine odaklı bir eğitim yaklaşımı izlenecektir. Tüm öğrenciler, defile, satışa yönelik koleksiyon sunumu ya da bir dergide lansman gibi hedefledikleri sektörün formatına uygun bir sunumla çalışmalarını sergileme olanağına sahip olacaklardır.