A. Asu Aksoy Robins

Profesör Doktor

İletişim Fakültesi / Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

 • #
 • Profesörlük derecesini 2015 yılında, doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında 2009 yılında alan Asu Aksoy Robins, doktora derecesini 1993 yılında Londra'da University of Westminster'dan İletişim Çalışmaları alanında almıştır. Lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İdari İlimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini yine aynı bölümde 1981 yılında almıştır.

   

  2004 yılına kadar Westminster University, University of Sussex, Newcastle University ve son olarak Goldsmiths College bünyesinde çeşitli araştırma projelerinde araştırmacı olarak çalışan Asu Aksoy,  2004’te İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde santralistanbul projesinin kuruluş çalışmalarında uluslararası ilişkiler koordinatörü olarak yer almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Programı’nda 2010 yılında ders vermeye başlayan Aksoy, aynı yıl, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde kurulan Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY)'nin müdürlüğünü üstlenerek 2016 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.

   

  Asu Aksoy Çokkültürlülük ve Sanat; Kent ve Kamusal Sanat; Küreselleşme ve Kültür; Kültür Politikaları Alanında Güncel Tartışmalar; Aydınlanmadan Küreselleşmeye Kültür; Türkiye’de Modernleşme ve Kültür, başlıklı dersler vermekte, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü bitirme projelerini ve yüksek lisans tez ve projelerini yönetmektedir. 2016 yılından beri bünyesinde Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Gösteri Sanatları ve Sanat ve Kültür Yönetimi programlarını barındıran Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nün başkanlığını yürütmektedir.

   

  Asu Aksoy Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Bilimler Akademisi lehdarlığında, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteği ile 2010 boyunca yürütülen İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri başlıklı projenin yürütücülerinden birisi olmuştur. Bu proje kapsamında İstanbul'un kültür ekonomisinin bir bütün olarak ve ayrıntılı sektörler değerlendirmeleri yapılmış ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından, 'İstanbul 2010 Kültür Ekonomisi Envanteri', başlığı ile yayınlanmıştır. Asu Aksoy, 2012 yılında Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yapılmış olan Uluslararası Mimarlık Bienali'nin çalışma kentlerinden birisi olan İstanbul projesinin yerel küratörlüğünü yapmıştır. Bu proje kapsamında İstanbul Arnavutköy İlçesi Belediyesi ile birlikte ilçenin bütünlüklü bir alan gelişimi senaryosu ve vizyonu ortaya çıkarılmış ve yayınlanmıştır Aksoy’un kentsel alanların kültürel gelişim ve kültürel miras odağından planlanması ve yönetimi kapsamında çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. 2015 yılında tamamlanan İstanbul’un Eyüp İlçesi tarihi merkezi için kültürel miras alanının yönetimine ilişkin planlama çalışması bunlardan birisidir. AB Kültür Programı 2007-2013 kapsamında yürütülen ‘Sanat ve Kültüre Katılım: Avrupa Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi ve Politika Önerileri’,  projesinin Türkiye çalışması Aksoy yürütücülüğünde gerçekleşmiştir. 

   

  Avrupa'da göçmenlik, ulusaşırı medya kanalları ve kültürel kimlik konularında birçok yayını olan Aksoy, 2006'dan bu yana Türkiye'de kültür politikası ve kentsel dönüşüm ekseninde kültür politikaları konularında yayın yapmaktadır. Son dönem yayınları şunlardır: Kevin Robins ile birlikte, Aksoy (2015) Transnationalism, Migration and the Challenge to Europe, London: Routledge. Aksoy (2014) ‘İstanbul’un Neoliberalizmle İmtihanı’, Yeni Istanbul Calışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar, içinde, Derleyenler Bartu Candan Ayfer ve Cenk Özbay, İstanbul: Metis Yayınları. Aksoy, A. ve Şeyben, Burcu Yasemin. (2014) “Storm over the state cultural institutions: new cultural policy direction in Turkey”, International Journal of Cultural Policy, 21(2). Aksoy (2012) “Riding the Storm: New İstanbul”, City, 16 (No. 1-2). Deniz Ünsal ile birlikte Aksoy (2012) Kültürel Miras Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını. Aksoy (2011), ‘The Violence of Change’, Living in the Endless City, içinde, derleyenler Ricky Burdett ve Deyan Sudjic, Londra: Phaidon. Aksoy (2010)  ‘İstanbul markası için yeni kültür ve kent politikaları: Bir 2010 analizi’, Küreselleşen İstanbul’da Ekonomi, içinde, derleyen Çağlar Keyder, İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayını.

   

   

 • #
 • #
 • Ofis: 0212 311 77 01

 • #
 • santralistanbul Kampüsü,
  E-4 206

  Adres: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul