Ayhan Kaya

Profesör Doktor

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • #
 • Lisans: Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 1991
  Yüksek Lisans:University of Warwick, UK, Ethnic Relations, 1994
  Doktora:University of Warwick, UK, Ethnic Relations, 1998

  Warwick Universitesi (Ingiltere) Etnik İlişkiler Doktora (1998) ve Yüksek Lisans (1995) dereceleri, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans (1991) ve Yüksek Lisans (1993) dereceleri

   Verdiği Dersler:
  •    Avrupa ve Göç
  •    Avrupa Kültürüne Giriş
  •    Avrupa Birliği’nde Kültürel Çeşitlilik
  •    Siyaset Bilimi (Doktora)

  İlgi Alanları:
  •    Siyaset Teorisi
  •    Etnisite ve Küresel Düzen
  •    Çağdaş Siyasal İdeolojiler
  •    Siyaset ve Kültürel Çeşitlilik
  •    Uluslararası Göç
  •    İç Göç
  •    Ulusötesi Siyaseti


  •  BOOK:  Kaya, Ayhan (2011). Türkiye’de Çerkesler: Diasporada Geleneğin Yeniden İcadı. İstanbul Bilgi University Yayınları.
  •    Kaya, Ayhan (2010). “Constructing Communities in Turkish Diaspora: A Quest for Politics,” in Marlies Casier and Joost Jongerden (eds.), Nationalisms and Politics in Turkey: Political Islam, Kemalism and the Kurdish Issue. London: Routledge: 165-181.
  •    Kaya, Ayhan (2010). “Individualization and Institutionalization of Islam in Europe in the Age of Securitization,” Insight Turkey Vol. 12, No. 1: pp. 47-63
  •    BOOK: Ayhan Kaya, Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization. London: Palgrave, 2009
  •    Edited Book: Ayhan Kaya and Francois Bafoil (eds.). (2009). Regional Development in the EU: Karabük, Valenciennes and Katowice. İstanbul Bilgi University Press
  •    Edited Book: Ayhan Kaya and Senem Aydın Düzgit (eds.) (2009). Transcending Stereotypes bteween France and Turkey. İstanbul Bilgi University Press
  •    Ayhan Kaya (2009).  "Euro-Turks: Caught between individualization and forced institutionalization", Stefan Höjelid (ed.),Turkey: From Tutelary to Liberal Democracy. Sweden: Sekel.
  •    Ayhan Kaya (2009). "Turkey-EU relations: The impact of Islam on Europe", Samim Akgönül et al. (eds.), Islam in Europe. Norway
  •    BOOK: Ayhan Kaya et al. (2009). Günümüz Türkiye’sinde İç Göçler. Geri Dönüş mü Entegrasyon mu? (Internally Displaced People in Turkey) Istanbul: Bilgi University Press.
  •    Ayhan Kaya (2008). ”Türkei und ihre Migrationserfahrung,” Islam und Europa Conference Proceedings, Ankara: German Embassy Press
  •    BOOK: Ayhan Kaya ve Ferhat Kentel, Belçika Türkleri, İstanbul: Bilgi Universitesi Yayınları, 2008
  •    “Belçika ve Hollanda’da Göç ve Yurttaşlık Politikaları: Benzerlikler ve Farklılıklar,” Serap Yazıcı (ed.), Prof. Ergun Özbudun’a Armağan Kitabı, Cilt 1. Ankara: Yetkin Yayınları, 2008: 279-316.
  •    BOOK: Ayhan Kaya ve Ferhat Kentel, Belgian-Turks: A bridge or a breach between Turkey and the European Union ? Qualitative and quantitative research to improve understanding of the Turkish communities in Belgium, Brussels: King Beduouin Foundation, 2008
  •    “Hyphenated Germans in the Making: German-Turks,” N. Goren and A. Nachmani (eds.), The Importance of Being European: Turkey, the EU and the Middle East. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 2007: 257-279

 • #
 • #
 • Ofis: 0212 311 53 06

 • #
 • santralistanbul Kampüsü,
  E-5 307

  Adres: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul