Boğaç Erozan

Doçent Doktor

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • #
 • Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (1994)
  Doktora: University of Minnesota, Siyaset Bilimi (2005)

   

  Verdiği Dersler:

  Lisans:

   

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi:
  • Siyaset Bilimine Giriş
  • Modern Türkiye'de Kültür ve Siyaset
  • Siyaset Kuramı I
  • Siyaset ve Sinema
  • Siyasi Kalkınma
  • Devlet ve Toplum
  • Türk Milliyetçiliği
  • İslam ve Türkiye Siyaseti
  • Çağdaş Türkiye Siyasetinde Tartışmalar I-II
  • Türkiye’de Entelektüel Tarih
  • Max Weber: Siyaset ve Sosyoloji
  • Biyoloji ve Siyaset
  • Koç Üniversitesi:
  • Anayasa Hukuku 
  • Türk Siyasetinde Güncel Konular 
  • Siyasal Düşünce 

   

   

  Yüksek Lisans:

  • 1960 Sonrası Türkiye Siyaseti

   

  Doktora:

   

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi:
  • Siyaset Kuramı
  • Türk Siyasal Düşünce Tarihi
  • Koç Üniversitesi:
  • Siyaset Kuramı

   

   

  İlgi Alanları:

  Türkiye Siyaseti

  Siyaset Kuramı

  Entelektüel Tarih

  Siyaset Bilimi Tarihi

   

  Yayınlar:

  KİTAPLAR:

  • Boğaç Erozan, Nihal İncioğlu ve Pınar Uyan Semerci (ed.),   İlter Turan’a Armağan, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015. 
  • Boğaç Erozan (haz.), Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk-ı Esasiye Ders Notları, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2012.

   

  MAKALE ve KİTAP BÖLÜMLERİ:

  • Boğaç Erozan, “Republican Conception of Liberty in Early Republican Turkey and its Contemporary Implications”, Philosophy and Social Criticism, 2016, [SSCI], DOİ:10.1177/0191453715622523 
  • Boğaç Erozan, “Political Science in Turkey: Historical and Recent Development of the Discipline”, in  B. Krauz-Mozer, M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (ed),   Political Science in Europe at the Beginning of the 21 st Century, Krakow: Jagiellonian University Press. [Eylül 2015].
  • Boğaç Erozan, “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininin Uzak Tarihi: Hukuk-ı Düvel (1859-1945)”, Uluslararası İlişkiler Dergisi [SSCI], cilt 11, sayı 43, Güz 2014.
  • Boğaç Erozan ve Gülperi Karayel Aslaner, “Anadolu’da 27 Mayıs: Bursa, Erzurum, Gaziantep (1960-61),” METU Studies in Development, vol. 40, no: 2, 2013. 
  • Boğaç Erozan, “Ahmet Ağaoğlu ve ‘Nizamlı Hürriyet’: Bir Cumhuriyetçi Yorum Denemesi”, Doğu Batı, yıl: 14, sayı: 57, Mayıs, Haziran, Temmuz 2011.
  • Boğaç Erozan, “Turkey and the West: A History of Ambivalence”, Orient: German Journal for Politics, Economics and Culture of the Middle East, vol.50, III, 2009.
  • Boğaç Erozan, “Aydın Meselesi ve Daimon: Şerif Mardin ve H. Ünal Nalbantoğlu Üzerine Yorumlar”, Toplum ve Bilim, 115, 2009.
  • Boğaç Erozan, “Reflections on Foucault’s Concept of Critical Ontology”, Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, vol.20, no.1-2, 2006. 
  • Boğaç Erozan ve İlter Turan, “The Development of Political Science in Turkey”, PS: Political Science and Politics, vol.37, no.2, April 2004. [SSCI].
  • Boğaç Erozan, “An Interpretive Approach to the History of 
  • Political Science: Turkey in Comparative Perspective”, European Political Science, vol.3, no.2, Spring 2004. 
  • Boğaç Erozan, “Türkiye’de Üniversite Haftaları (1940-
  • 1945)”, Bilgi ve Bellek, vol.1, no.1, Kış 2004.
  • Boğaç Erozan, “Mekteb-i Mülkiye’den Siyasal Bilgiler Okulu’na Hukuk Derslerinde ‘Devlet’ Kavramı”, Mülkiye, vol. 25, no.231, Kasım-Aralık 2001.
 • #
 • #
 • Ofis: 0212 311 53 33

 • #
 • santralistanbul Kampüsü,
  E-5 208

  Adres: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul