Bülent Özel

Yardımcı Doçent Doktor

 • #
 • Verdiği Dersler:
  •    Algoritmalar ve Veri Yapılarına Giriş
  •    Nasıl çözülür? - Bilgisayar Bilimleri Temeller, Program Tasrımı Bilgisayar, Toplum ve Birey: E-birey Toplum
  •    Toplumda Mühendislik
  •    Sosyal Bilimciler için Bilgisayar ve Matematik
  •    İletişim ve Enformasyon
  •    Bilgisayar Programlarının Yapısı ve Yorumlanması
  •    Paralel ve Dağıtık Sistemler
  •    Paralel Programlama Dilleri

  İlgi Alanları:
  •    sosyal etkilişim
  •    veri madenciliği
  •    veri görselleştirme
  •    sosyal ağ yapıları
  •    multi-agent simülasyonlarda etkileşim modelleri

Bülent Özel