Cem Altun

Yardımcı Doçent Doktor

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

  • #
  •  Mimarlıkta Lisans (1986), Yüksek Lisans (1988) ve Doktora (1997) eğitimini İ.T.Ü.’ de tamamlamıştır. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri Çalışma Grubu öğretim üyesi olup, Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’ nde de ders vermektedir. Mimari detay tasarımı, yapı elemanları tasarımı, yapı fiziği, mimarlıkta teknoloji eğitimi ve yapım teknikleri alanlarında araştırma ve eğitim çalışmalarını sürdürmekte olup bu konu alanlarında uluslararası ve ulusal yayınları bulunmaktadır. Diğer çalışma alanları olarak da; afet sonrası geçici konut, bitkilendirilmiş çatı sistemleri ve bina dış kabuğunun enerji etkin yenilenmesi sıralanabilir. Araştırma ve eğitim çalışmalarına paralel gerçekleştirdiği mesleki çalışmalar kapsamında tasarım alanında ödüller almıştır.