Ferhat Jakiçöz

Master of Arts

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Psikoloji Bölümü