Füsun Tut Haklıdır

Yardımcı Doçent Doktor

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

 • #
 • Akademik Özgeçmiş

  • 2007, Doktora, Jeoloji Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi
  • 2003 Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi
  • 1998, Lisans, Jeoloji Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi

   

  Akademik Görevler

  • 2013-, Yardımcı Doçent Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • 2012-2013, Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği

   

  İlgi Alanları

  • Jeotermal enerji sistemleri, jeotermal güç santrali optimizasyonları, jeotermal rezervuar izleme, jeotermal kuyularda kimyasal inhibitör uygulamaları
  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
  • Enerji ve çevre ilişkisi, su kirliliği
  • Jeokimya, hidro-jeokimyasal izleme, su-kaya etkileşimleri
  • Jeotermal rezervuar akışkan modellemesi
  • Hidrojen enerji sistemleri, farklı enerji kaynaklarından hidrojen üretim methodları
  • Güç Santralleri Teknolojileri

   

  Verilen Eğitimler

  • Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ESEN 309 Hidrojen Enerji Sistemleri
  • Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ESEN 370 Jeotermal Enerji Sistemleri
  • Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ESEN 408 Enerji Çevre ve Hukuk
  • Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ESEN 180 Mühendisliğin Keşfi
  • Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ESEN 401 Enerji Sistemleri ve Teknolojileri

   

  Üye Olunan Önceki Araştırma Grupları

  • Dokuz Eylül Üniversitesi Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi

   

  İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Tamamlanan Projeler

  •Kızıldere Jeotermal Santrali Jeokimya Danışmanlık Projesi, Zorlu Enerji, 2014- 2015.

   

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  Haklıdır, Tut F.S., Şengün, R. “Thermodynamic Effects on Scale Inhibitors Performance At Multi-flash and Advanced Geothermal Power Systems”, Proceedings, 41st Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, February 22-24, 2016.

   

  Haizlip Robinson, J., Stover, M., Garg, K.S., Haklıdır Tut, F.S., Prina, N. “Origin and Impacts of High Concentrations of Carbon Dioxide in Geothermal Fluids of Western Turkey”, Proceedings, 41st Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, February 22-24, 2016.

  Füsun S. Tut Haklıdır, “Hydro-geochemical Evaluation of Thermal, Mineral and Cold Waters between Bursa City and Mount Uludağ in the South Marmara Region of Turkey”. Geothermics, v. 48, p.132-145, 2013.

  I.S., Torres-Alvarado., P. M. Verma, K. Opondo, D. Nieva, F. Tut Haklıdır, E. Santoyo, R.M. Barragan, V. Arellano, “Estimates of Geothermal Reservoir Fluid Characteristics: GeoSys.Chem and WATCH”. Revista Mexicana De Ciencias Geologicas (sci) v. 29, núm. 3, p. 713-724, 2012.

   

  Diğer Makaleler

  M. Haklidir, F.S. Tut Haklıdır, “Possibilities for Hydrogen Production from H2S and Storage in the Black Sea”, International Journal of Nuclear Hydrogen Production and Applications (IJNHPA), V.2, P.78-85, 2009.

  F.S. Tut Haklıdır, M.Y. Savaşçın, “An approach of Mineral Water Occurrence South of Mount Uludağ”. Geosound Earth Sciences Journal, 50-51; 27-45, 2007.

   

  Kitap Bölümleri

  Haklıdır Tut, F.S. 2015. “Geothermal Energy Sources and Geothermal Power Plant Technologies”. Energy Systems and Management, Springer Energy Proceedings, Chapter 11; 115-124.

   

  Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Seçili Bildiriler

  Haklıdır Tut, F.S., Şengün, R. Uzun, A., Kılınçarslan S. 2015. “The Importance of Processing Geothermal Fluids for Sustainability of Geothermal Power Plants: With Kızıldere (Turkey) Geothermal Field Case”, Proceedings of World Geothermal Congress, Melbourne-Australia, 19-24 April 2015.

   

  Haklıdır Tut, F.S., Şengün, R., Haizlip Robinson, J. 2015. “ The Geochemistry of Deep Reservoir Wells in Kızıldere Geothermal Field (Turkey)”, Proceedings of World Geothermal Congress, Melbourne-Australia, 19-24 April 2015.

   

   Haklıdır, M, Haklıdır Tut, F.S. 2015. “Fuzzy Control of Calcium Carbonate and Silica Scales in Geothermal Systems”, Proceedings of World Geothermal Congress, Melbourne-Australia, 19-24 April 2015.

   

  Garg, S. K., Haizlip Robinson, J., Bloomfield, K.K., Kındap, A., Haklıdır Tut, F.S., Güney, A. 2015. “A Numerical Model of the Kızıldere Geothermal Field, Turkey”, Proceedings of World Geothermal Congress, Melbourne-Australia, 19-24 April 2015.

   

  Haklıdır Tut F. 2014.“Geothermal Sources and Geothermal Power Technologies in Turkey”. Int. Energyand Management Conference (ICEM), Istanbul-Turkey, 5-7 June 2014.

   

  F. Haklıdır Tut., A. Kındap, “The First Discovered High Enthalpy Geothermal Field in Büyük Menderes Graben: Kızıldere Geothermal Field with new 80 MWe Power Plant Investment in Western Anatolia, Turkey”.  Europe Geothermal Conference, Pisa- Italy 3-8 June 2013.

   

  J. Haizlip Robinson, F Haklıdır Tut, S.K. Garg, “Comparison of Reservoir Conditions in High Noncondensible Gas Geothermal Systems”. 38th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford- CA, February 11-13, 2013.

   

  F.S. Tut Haklıdır, A. Uzun, R. Şengün, “Investigation of reservoir characteristics of high enthalpy geothermal fields on Büyük Menderes Graben and sulphate variations of geothermal fluids in the graben”. Proceedings of International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA), 1-5 October 2012, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.

   

  F.S. Tut Haklıdır, 2012. “Geothermal  Energy Utilization in Turkey and in Other Countries” 2nd International %100 Renewable Energy Conference and Exhibition (IRENEC). 28-30 June 2012, Istanbul.

   

  J. Haizlip Robinson, A. Güney, F.S. Tut Haklıdır, K. S., Garg, “The impact of High Noncondensible Gas Concentrations on Well Performance Kızıldere Geothermal Reservoir, Turkey” Proceedings, Thirty-Seventh Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford – CA, January 30 – February 1, 2012.

   

  J. Haizlip Robinson, F.S. Tut Haklıdır, “High Noncondensible Gas Liquid Dominated Geothermal Reservoir Kızıldere, Turkey”. Geothermal Resources Council Annual Meeting (GRC). 23-26 October 2011, San Diego, USA.

   

  F.S. Tut Haklıdır, T.  Akın, A. Güney, A. Alpagut Bükülmez, “Geochemistry of Fluids in New Wells of Kızıldere Geothermal Field in Turkey”. Proceedings, 36th Workshop Geothermal Reservoir Engineering, 31th Jan- 2nd February 2011, Stanford University, Stanford-CA, p: 869-877.

   

  A. Güney, F.S. Tut Haklıdır, T. Akın, A. Alpagut Bükülmez, “Kızıldere Short Term Flow Test, Impact of Deep Wells”. Proceedings, 36th Workshop Geothermal Reservoir Engineering, 31th Jan-2nd February 2011, Stanford.

   

  F.S. Tut Haklıdır, “Geothermal Fluids and Environment: A Case Study Kızıldere Geothermal Power Plant”. Association of Academies of Sciences Workshop on Environment and Resources in Asia, 25-27 September 2009, İzmir, Turkey.

   

  M. Haklıdır, F.S. Tut Haklıdır, “Hydrogen Production from Geothermal Sources in Turkey” World Geothermal Congress, 24-30 April 2010, Bali, Indonesia.

   

  M. Haklıdır, F.S. Tut Haklıdır, “Hydrogen Production from Geothermal Sources”, International Hydrogen Energy Congress and Exhibition IHEC 2007, Istanbul, Turkey, 13-15 July 2007.

   

  M.Haklıdır, F.S. Tut Haklıdır,  “Possibilities For Hydrogen Production from H2S and Storage in the Black Sea”, 5th International Conference on Hydrogen Treatment of Material HTM 2007, Donetsk, Ukraine, May 21-25, 2007 .

   

  F.S. Tut Haklıdır, “Geochemistry Studies in Kızıldere Geothermal Field”. ITU, Petroleum and Natural Gas Engineering Seminar, , 27-28 .06. 2013 ITU, Istanbul-TR.

   

  F.S. Tut Haklıdır, A. Güney, “Geothermal Capacity Expanding Studies in Kızıldere Field”. 11. Ulusal Sanitary Engineering Symposium, Geothermal Energy Session, 17-20.04.2013, İzmir-TR.

   

  F.S. Tut Haklıdır, A. Uzun, R. Şengün, A. Güney, “The First Evaluations of Alasehir – Gediz Graben Geothermal Field”. 66th Turkey Geological Congress, 01-05.04. 2013, Ankara-TR.

   

  F.S. Tut Haklıdır, “Importance of Monitoring of Control Parameters in Scale Occurrence and Prevention due to Geothermal Fluids”. Geothermal Sources Exploration and Application Symposium in 08-09.12.2012, ITU, İstanbul- TR.

   

  F.S. Tut Haklıdır, J. Haizlip Robinson, “Required Hydro-geochemical Studies during Survey and Production Periods in Geothermal Fields: With Kızıldere Geothermal Field Model”. 5th Geochemistry Symposium, 23-25.05.2012, Denizli-TR.

   

  F.S. Tut Haklıdır, T. Akın, Ç. Parlaktuna, D. Türk, T. Savaş, “Scaling Types and Prevention and Control of Scaling in the Operation Stage in Geothermal Fields: Kızıldere Geothermal Field Case Study”. 64th Turkey Geological Congress, 25-29.04.2011, Ankara-TR.

   

  F.S. Tut Haklıdır, “Mutual Evaluation of Geothermal Fields in Western Anatolia and Middle-East Anatolia with Geochemical Methods”. 63rd Turkey Geological Congress, 05-09.04 2010, Ankara-TR.

 • #
 • santralistanbul Kampüsü,
  E-3

  Adres: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul

Füsun Tut Haklıdır