Murat Demiroğlu
Yarı Zamanlı: (PwC)

Öğretim Görevlisi

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yüksek Lisans Programları / İnsan Kaynakları Yönetimi