Sefa Zeynep Siretioğlu Girgin

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü