İdari Birimler

revize edildi: 09.02.2018

 • Bilişim Teknolojileri
 • #
 • BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

  BT Operasyon, BT Web Yönetimi, BT Planlama ve BT Yazılım Geliştirme birimlerinin faaliyetleri, Bilişim Teknolojileri’ne bağlı yürütülmektedir.

  BT OPERASYON

  Müdür: Mehmet Genç

  Tüm kampüslerdeki elektronik iletişim altyapısı ve donanımından sorumlu olan birim, e-posta sistemleri, network yönetimi, telefon ve e-posta dataları, bilgisayar ve e-posta şifre işlemleri ile yazıcı, faks ve benzeri araçlara teknik destek faaliyetlerini yürütmektedir.

  BT WEB YÖNETİMİ

  Müdür: Nevzat Arı

  Birim, üniversitenin resmi internet sitesi ile tüm bağlantılı sitelerinin kurulumu, yönetimi, güncellenmesi, tasarımı ve geliştirilmesi faaliyetlerinden sorumludur.

  BT PLANLAMA

  Müdür: Cengiz Türe

  Birimin temel görevi, üniversitede oluşan yeni bilişim sistemleri ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar yaparak, ilgili projelerin hayata geçmesini sağlamaktır. Bilişim projeleri kapsamında ilgili kaynak yönetimi ile ürün araştırmalarının yapılması, servis ve ürün sağlayıcı firmalarla ilişkilerin yürütülmesi, ihtiyaç talep dokümanlarının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ürün ve servislerin kurulup hayata geçirilmesinin kontrolü bu birimin sorumluluk alanındadır.

  BT YAZILIM GELİŞTİRME

  Tüm birimlerin operasyonel ihtiyaçlarına çözüm üretilmesine yönelik yazılım desteğini sağlamaktadır.

  Her 4 birimle İletişim için:

  Birim İdari Asistanı: Zeynep Eğrikaya
  Ofis: santralistanbul Kampüsü, IT binası
  Dahili: 7405
  e-posta: zeynep.egrikaya@bilgi.edu.tr

  Kuştepe Kampüsü
  Ofis: B-14
  Dahili no: 6405
  e-posta: ITHelpdesk@bilgi.edu.tr

  Dolapdere Kampüsü
  Ofis: 413/B
  Dahili no: 5405
  e-posta: ITHelpdesk@bilgi.edu.tr

  santralistanbul Kampüsü
  Ofis: IT binası
  Dahili no: 7405
  e-posta: ITHelpdesk@bilgi.edu.tr

  http://bt.bilgi.edu.tr/
 • Tanıtım
 • #
 • Üniversite’nin genel stratejileri doğrultusunda önlisans, lisans, lisansüstü ve uluslararası tanıtım programlarına öğrenci yönlendirme ve bilgilendirme amacıyla, hedef kitleye yönelik senelik tanıtım projeleri geliştirir, planlar, uygulanmasını sağlar, ilgili bütün iç ve dış kaynakları yönetir.
 • Uluslararası Merkez
 • #
 • ULUSLARARASI MERKEZ

  Uluslararası Merkez, Erasmus Plus, Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı ilişkileri, İkili ve diğer uluslararası Değişim Anlaşmaları çerçevesinde, Bilgi Üniversitesi öğrenci, akademisyen ve idari personelinin uluslararası değişim programlarından faydalanma fırsatlarını zenginleştirmeyi, amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların, tercih ettikleri yurtdışı eğitim deneyimlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için, eğitim kuruluşları ile iletişim ve değişim programlarına ilişkin süreçler UM tarafından yönetilmektedir. Merkez, aynı zamanda diploma eğitimi için Bilgi Üniversitesi’ni tercih eden yabancı uyruklu öğrencilerin, Üniversitemizde ve İstanbul’da sorunsuz eğitim ve yaşam deneyimi edinmelerine destek vermek amacıyla, bu öğrencilere de hizmet vermektedir. Ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni yaz okulları ve/veya özel tasarlanmış eğitim programları için tercih eden yurtdışı yükseköğretim ve/veya özel kurumların faaliyetleri de, Uluslararası Merkez tarafından koordine edilmektedir.

  Erasmus Değişim Programları Ofisi

  Takım Yöneticisi: Aybala Işık
  Ofis: santralistanbul Kampüsü, ÇSM
  Dahili no: 5117
  e-posta: aybala.isik@bilgi.edu.tr

  Laureate Değişim Programları Ofisi

  Ofis: santralistanbul Kampüsü, ÇSM
  Dahili no: 5497

  Yabancı Öğrenci Danışmanlığı Ofisi

  Takım Yöneticisi: Burçak Başaran
  Ofis: santralistanbul Kampüsü, ÇSM
  Dahili no: 5152/6435
  e-posta:  burcak.basaran@bilgi.edu.tr

  http://www.bilgi.edu.tr/tr/bilgi/uluslararasi-merkez/
 • Etkinlikler
 • #
 • Birim, kampüslerde gerçekleştirilen kurum içi ve kurum dışı tüm etkinliklerden sorumludur. Üniversite bünyesindeki tüm bilimsel, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin aksamadan gerçekleşmesi için operasyonel süreçlerin koordinasyonunda aktif rol almaktadır. Ayrıca, etkinliklerin hukuki ve mali süreçlerini yöneterek ilgili mercilere raporlar. Bunun yanı sıra santralistanbul’daki Enerji Müzesi bünyesinde yapılan etkinliklerin süreci de Birim tarafından organize edilmektedir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • #
 • Üniversitemizde tüm tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, önceliklendirilmesi ve uygun şekilde yönetilmesinin güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile birlikte iş tanımlarına uygun eğitimlerin verilerek çalışanlarımızın değerlendirme çalışmalarına katımı sağlanmaktadır.
 • Kayıt İşleri
 • #
 • Öğrencilerin akademik kayıt ve raporlama gerektiren tüm bilgileri ve bu konulardaki data girişleri Kayıt İşleri tarafından takip edilmektedir. Öğrencilerle ilgili online sistemlerin, müfredat ve kişisel ders programlarının takibi, prosedürlerin çalıştırılması ve bu konudaki verilerin sağlanması ile bilgilerin, kuralların doğru ve düzgün işleyişinin denetlenmesi bu birimin sorumluluğundadır.
 • Pazarlama/Halkla İlişkiler
 • #
 • Pazarlama Birimi Üniversite’nin orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla pazarlama stratejisi geliştirilmesi, kurumsal markanın en doğru ve etkin şekilde yönetilmesi ve bu doğrultuda üretilen her türlü projenin mevcut, potansiyel öğrenci ve diğer paydaşlara güncel iletişim kanallarıyla ve güçlü bir kurumsal kimlik çatısında iletilmesinden sorumlu birimdir.

  Halkla İlişkiler Birimi ise, Üniversite’nin iç ve dış paydaşlar nezdinde marka imajını ve itibarını güçlendirmek amacıyla, medya iletişiminin yürütüldüğü, markanın görünürlük ve fikir liderleri ile paylaşım faaliyetlerinin yönetildiği, ajans ilişkilerinin koordine edildiği birimdir.
 • Planlama
 • #
 • Planlama Birimi, ders programlarının ve sınav planlamasının hazırlandığı birimdir. Birim, Üniversite’nin eğitim-öğretim için kullanılan tüm fiziksel alanlarının planlamasından sorumludur.


KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) ADRESLERi:

Mali İşler-Finans: bilgi.finans@hs03.kep.tr
Mali İşler-Hazine: bilgi.hazine@hs03.kep.tr
Mali İşler-Muhasebe: bilgi.muhasebe@hs03.kep.tr
Öğrenci İşleri: bilgi.ogrenciisleri@hs03.kep.tr