İdari Birimler

revize edildi: 13.03.2017

 • Bilişim Teknolojileri
 • #
 • BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

  BT Operasyon, BT Web Yönetimi, BT Planlama ve BT Yazılım Geliştirme birimlerinin faaliyetleri, Bilişim Teknolojileri’ne bağlı yürütülmektedir.

  BT OPERASYON

  Müdür: Mehmet Genç

  Tüm kampüslerdeki elektronik iletişim altyapısı ve donanımından sorumlu olan birim, e-posta sistemleri, network yönetimi, telefon ve e-posta dataları, bilgisayar ve e-posta şifre işlemleri ile yazıcı, faks ve benzeri araçlara teknik destek faaliyetlerini yürütmektedir.

  BT WEB YÖNETİMİ

  Müdür: Nevzat Arı

  Birim, üniversitenin resmi internet sitesi ile tüm bağlantılı sitelerinin kurulumu, yönetimi, güncellenmesi, tasarımı ve geliştirilmesi faaliyetlerinden sorumludur.

  BT PLANLAMA

  Müdür: Cengiz Türe

  Birimin temel görevi, üniversitede oluşan yeni bilişim sistemleri ihtiyaçları doğrultusunda planlamalar yaparak, ilgili projelerin hayata geçmesini sağlamaktır. Bilişim projeleri kapsamında ilgili kaynak yönetimi ile ürün araştırmalarının yapılması, servis ve ürün sağlayıcı firmalarla ilişkilerin yürütülmesi, ihtiyaç talep dokümanlarının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ürün ve servislerin kurulup hayata geçirilmesinin kontrolü bu birimin sorumluluk alanındadır.

  BT YAZILIM GELİŞTİRME

  Tüm birimlerin operasyonel ihtiyaçlarına çözüm üretilmesine yönelik yazılım desteğini sağlamaktadır.

  Her 4 birimle İletişim için:

  Birim İdari Asistanı: Zeynep Eğrikaya
  Ofis: santralistanbul Kampüsü, IT binası
  Dahili: 7405
  e-posta: zeynep.egrikaya@bilgi.edu.tr

  Kuştepe Kampüsü
  Ofis: B-14
  Dahili no: 6405
  e-posta: ITHelpdesk@bilgi.edu.tr

  Dolapdere Kampüsü
  Ofis: 413/B
  Dahili no: 5405
  e-posta: ITHelpdesk@bilgi.edu.tr

  santralistanbul Kampüsü
  Ofis: IT binası
  Dahili no: 7405
  e-posta: ITHelpdesk@bilgi.edu.tr

  http://bt.bilgi.edu.tr/
 • Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler
 • #
 • BİLGİ’nin sunduğu eğitim hizmetinin doğru algı ve tutum oluşturacak biçimde konumlandırılması ve bu konumun mevcut ve potansiyel öğrenci ve velilere uygun iletişim kanallarıyla ve güçlü bir kurumsal kimlik çatısında iletilmesinden sorumludur. Ayrıca, üniversite giriş sınavlarına hazırlık aşamasında olan öğrencilerin tercihlerini belirlemelerine yardımcı olacak tanıtım aktivitelerini yürütmektedir.

  İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni ziyaret etmek ve üniversite hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenci ve velilere yönelik olarak tanıtıcı sunumlar ile okullardan gelen talepler doğrultusunda kampüs gezileri ve kariyer sunumları düzenlemekte; ayrıca, üniversite bünyesindeki aktif öğrenci kulüpleriyle işbirliği içerisinde aktiviteler yapmaktadır.

  Birimle iletişim için;

  Özge Alyu
  Ofis: santralistanbul Kampüsü, ÇSM-206
  Dahili No: 7391
  E-posta: ozge.alyu@bilgi.edu.tr
 • Uluslararası Merkez
 • #
 • ULUSLARARASI MERKEZ

  Direktör: Yrd. Doç. Dr. Şamil Erdoğan

  Uluslararası Merkez, Erasmus Plus, Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı ilişkileri, İkili ve diğer uluslararası Değişim Anlaşmaları çerçevesinde, Bilgi Üniversitesi öğrenci, akademisyen ve idari personelinin uluslararası değişim programlarından faydalanma fırsatlarını zenginleştirmeyi, amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların, tercih ettikleri yurtdışı eğitim deneyimlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için, eğitim kuruluşları ile iletişim ve değişim programlarına ilişkin süreçler UM tarafından yönetilmektedir. Merkez, aynı zamanda diploma eğitimi için Bilgi Üniversitesi’ni tercih eden yabancı uyruklu öğrencilerin, Üniversitemizde ve İstanbul’da sorunsuz eğitim ve yaşam deneyimi edinmelerine destek vermek amacıyla, bu öğrencilere de hizmet vermektedir. Ayrıca, Bilgi Üniversitesi’ni yaz okulları ve/veya özel tasarlanmış eğitim programları için tercih eden yurtdışı yükseköğretim ve/veya özel kurumların faaliyetleri de, Uluslararası Merkez tarafından koordine edilmektedir.

  Erasmus Değişim Programları Ofisi

  Takım Yöneticisi: Aybala Işık
  Ofis: santralistanbul Kampüsü, ÇSM
  Dahili no: 5117
  e-posta: aybala.isik@bilgi.edu.tr

  Laureate Değişim Programları Ofisi

  Takım Yöneticisi: Sibel Tülpar Timurkan
  Ofis: santralistanbul Kampüsü, ÇSM
  Dahili no: 5497
  e-posta: sibel.tulpar@bilgi.edu.tr

  Yabancı Öğrenci Danışmanlığı Ofisi

  Takım Yöneticisi: Burçak Başaran
  Ofis: santralistanbul Kampüsü, ÇSM
  Dahili no: 5152/6435
  e-posta:  burcak.basaran@bilgi.edu.tr

  http://www.bilgi.edu.tr/tr/bilgi/uluslararasi-merkez/