Faaliyetler 2013

revize edildi: 16.11.2016

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Merkezleri 
Tarafından Gerçekleştirilen Topluma Hizmet Amaçlı 
Toplantı/Seminer ve Konferanslar
2013

AB Enstitüsü

 1. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Jean Monnet e-Kitap I Final Konferansı
  Tarih/Süre: 16 Ocak 2013, İstanbul 
 2. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Uluslararası Alan ve Hareketlilik: Göç, Milliyetçilik, ve Kozmopolitanlık
  Tarih/Süre: 16 Nisan 2013, İstanbul 
 3. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: AB-Türkiye İlişkileri Seminerleri
 4. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Jean Monnet “Avrupa Birliği Kültürlerarası Siyaseti” Öğrenci Çalıştayı
  Tarih/Süre: 27 Mayıs 2013, İstanbul 
 5. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Avrupa Birliği Ama Nasıl? Sosyal Demokrat/Sol Bakış Konferansı
  Tarih/Süre: 31 Mayıs-1 Haziran 2013
 6. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkeziyle AB Gemisi Seminerleri
  Tarih/Süre: Eylül 2013 

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 1. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Çalıştay: Siyah Bant-Sanatta İfade Özgürlüğü: Güncel ve Plastik Sanatlar
  1. Tarih/Süre: 1 Mart 2013 
 2. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Çalıştay: Siyah Bant-Sanatta İfade Özgürlüğü: Gösteri Sanatları
  1. Tarih/Süre: 1 Nisan 2013 
 3. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Çalıştay: Siyah Bant-Sanatta İfade Özgürlüğü: Sinema
  1. Tarih/Süre: 8 Nisan 2013
 4. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Çalıştay: Siyah Bant-Sanatta İfade Özgürlüğü: Müzik
  1. Tarih/Süre: 13 Mayıs 2013 
 5. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Çalıştay: Siyah Bant-Sanatta İfade Özgürlüğü: Edebiyat ve Yayıncılık
  1. Tarih/Süre: 4 Haziran 2013
 6. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Türkiye’de Romanların Konut Hakkı: Uluslararası Hukuk ve Anayasal Perspektifler - Avukatlar için Eğitim
  1. Tarih/Süre: 16-17 Kasım 2013
 7. Toplantı/Seminer/Konferans ismi: Day to End Impunity / Cezasızlığa Son Günü
  1. Tarih/Süre: 23 Kasım 2013 

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Seminer “Türkiye’de Göç”
  Tarih/Süre: 08.02.2013
 2. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Seminer “Türkiye’de Göçmen Algısı ve Alternatif Yaklaşımlar”
  Tarih/Süre: 02.03.2013
 3. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Konferans “Türkiye’de Uluslararası Göçmen Algısı”
  Tarih/Süre: 12.04.2013
 4. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Seminer “Türk Post-Göçmen Perspektifi: Avrupa ve Türkiye arasında Kültürel Kökler ve Sanatsal Yollar”
  Tarih/Süre: 15.05.2013
 5. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Seminer “Toplumsal Cinsiyeti Ulusötesi Alanlar ve Göçler Üzerinden İncelemek”
  Tarih/Süre: 10.06.2013
 6. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Seminer “Türkiye’de Sığınmacı ve Mülteciler Üzerine Farkındalık”
  Tarih/Süre: 21.06.2013
 7. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Konferans “Lozan’a Yeniden Bakmak: 90. Yılında Lozan Antlaşması”
  Tarih/Süre: 27.09.2013-28.09.2013
 8. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Konferans “Türkiye-Almanya Ulusaşırı Alanda Eğitim Kurumları”
  Tarih/Süre: 11.10.2013-12.10.2013
 9. Atölye Çalışması İsmi: “Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı Toplantısı”
  Tarih/Süre: 30.03.2013 
 10. Atölye Çalışması İsmi: “Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği”
  Tarih/Süre: 06.06.2013
 11. Atölye Çalışması İsmi: “Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı Toplantısı
  Tarih/Süre: 02.11.2013
 12. Atölye Çalışması İsmi: Panel “Lozan Mübadelesi’nin Sosyal ve Kültürel Yansımaları”
  Tarih/Süre: 09.11.2013
 13. Atölye Çalışması İsmi: “Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği”
  Tarih/Süre: 22.11.2013
 14. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 26.02.2013
 15. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 14.03.2013
 16. Diğer: Film Gösterimi ve Söyleşi “Ekümenopolis”
  Tarih/Süre: 15.03.2013
 17. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 18.04.2013
 18. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 03.05.2013
 19. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 13.05.2013
 20. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 21.06.2013
 21. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 14.08.2013
 22. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 25.09.2013
 23. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 23.10.2013
 24. Diğer: Sunum “Türkiye’de Göç, Tarlabaşı, Kentsel Dönüşüm”
  Tarih/Süre: 02.11.2013

Kültür Politikaları ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Konferans “Kente Sivil Katılımda Yeni Eğilimler”
  Tarih/Süre: 09.03.2013 – 1 gün 
 2. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Toplantı “CIEE: Council of International Educational Exchange”
  Tarih/Süre: 25.06.2013 – 1 gün 

Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çalıştay 1- Gençlerin Siyasi Katılımı Çalıştayı
  Tarih/Süre: 21 – 22 Haziran 2013
 2. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çalıştay 2- Gençlerin Sivil Topluma Katılımı
  Tarih/Süre: 15-16 Kasım 2013
 3. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Brüksel Çalışma Ziyareti
  Tarih/Süre: 10-17 Ekim 2013
 4. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Ankara Çalışma Ziyareti
  Tarih/Süre: 26 Nisan - 3 Mayıs 2013
 5. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: 1.Dönem Uzaktan Eğitim Programı Kapanış Eğitimi
  Tarih/Süre: 22 – 26 Mayıs 2013
 6. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: 2.Uzaktan Eğitim Programı Açılış Eğitimi
  Tarih/Süre: 4 – 8 Eylül 2013
 7. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Psikolojik Danışmanlara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi/Semineri
  Tarih/Süre: 20-21 Mayıs 2013 / 12 saat
 8. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Velilere Yönelik Aile içi Demokrasi Semineri
  Tarih/Süre: 19 Nisan 2013 / 2 saat
 9. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Ebeveynlere yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi/Semineri
  Tarih/Süre: 30.05.2013 / 2,5 saat
 10. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çocuk Hakları Temelli Eleştirel Medya Okuryazarlığı Öğretmen Eğitimi/Semineri
  Tarih/Süre: 23.08.2013 / 6 saat
 11. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Eleştirel Medya Okuryazarlığı Öğretmen Seminerleri
  Tarih/Süre: 01 Ekim – 31 Aralık 2013 / 9 saat
 12. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Öğrencilere yönelik okul meclisleri eğitimi/semineri
  Tarih/Süre: 07.06.2013 / 6 saat
 13. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çocuk Katılımı ve Öğrenci Meclisleri Eğitimi
  Tarih/Süre: 7-24 Haziran 2013 / 16 saat
 14. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çocuklara yönelik çocuk katılımı ve radyo güçlendirme toplantıları/eğitimi
  Tarih/Süre: 11-14 Haziran 2013 / 24 saat
 15. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çelikel Eğitim Vakfı Çalışanlarına Yönelik Liseli Gençler – Katılım Semineri/Toplantısı
  Tarih/Süre: 06.06.2013 / 5 saat
 16. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: İstanbul Çocuk Platformu üyelerine Söz Küçüğün Eğitimi
  Tarih/Süre: 14.04.2013 / 5 saat 
 17. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Okulda Katılımın Durumuna İlişkin Çalıştay
  Tarih/Süre: 03.12.2013 / 8 saat
 18. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi – Yuvarlak Masa Toplantıları (11 adet)
  Tarih/Süre: 12.09 – 15.09.2013 / 22 saat
 19. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Liseli Öğretmenlere Yönelik “Gençlik Dostu Liseler” Öğretmen Seminerleri
  Tarih/Süre: 26-27 Ekim ve 4-5 Kasım 2013 / 4 gün (28 saat)
 20. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Bir Maruzatım Var Video Aktivizmi-Yurttaş Gazeteciliği Projesi Uluslararası Eğitimi
  Tarih/Süre: 24 Eylül- 1 Ekim 2013, İsveç, 70 saat
 21. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Bir Maruzatım Var Video Aktivizmi-Yurttaş Gazeteciliği Projesi Ankara Yerel Eğitimi
  Tarih/Süre: 1-5 Mayıs 2013, 40 saat
 22. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Bir Maruzatım Var Video Aktivizmi-Yurttaş Gazeteciliği Projesi Urfa Yerel Eğitimi
  Tarih/Süre: 16-19 Mayıs 2013, 40 saat
 23. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Bir Maruzatım Var Video Aktivizmi-Yurttaş Gazeteciliği Projesi Seferihisar Yerel Eğitimi /
  Tarih/Süre: 4-8 Temmuz 2013, 40 saat
 24. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Bir Maruzatım Var Video Aktivizmi-Yurttaş Gazeteciliği Projesi Bandırma Yerel Eğitimi /
  Tarih/Süre: 3-6 Ekim 2013, 40 saat
 25. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Bir Maruzatım Var Video Aktivizmi-Yurttaş Gazeteciliği Projesi Bursa Yerel Eğitimi
  24-27 Eylül 2013, Bursa, 40 saat 
 26. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: İnsan Hakları için Genç Kampüs Projesi Proje Süreci Eğitimi
  Tarih/Süre: 18-20 Ocak 2013, İstanbul
 27. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: İnsan Hakları için Genç Kampüs Projesi Çalışma Ziyareti (12 kurum)
  Tarih/Süre: 20-22 Ocak 2013, İstanbul
 28. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: İnsan Hakları için Genç Kampüs Projesi Uzaktan Eğitim
  Tarih/Süre: Eylül 2012-Mart 2013 arasında toplam 12 hafta
 29. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Kamu STK İşbirliği Projesi Gençlik atölyeleri /
  Tarih/Süre: 4 Haziran 2013 - 18 Haziran 2013; 10 saat
 30. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Gençlik Çalışmalarında Yeni Medya Kullanımı /
  Tarih/Süre: 4-7 Nisan 2013, İstanbul
 31. Atölye Çalışması İsmi: Çocuklarla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyeleri
  Tarih/Süre: 5 Mart – 17 Nisan 2013 / 80 saat 
 32. Atölye Çalışması İsmi: AÇEV – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Oyunları Atölyeleri
  Tarih/Süre: 06.04.2013 / 4 saat
 33. Atölye Çalışması İsmi: Demokratik Okullara Doğru Öğrenci Güçlendirme Programı
  Tarih/Süre: 9 – 30 Aralık 2013 / 52 saat
 34. Atölye Çalışması İsmi: 12. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Oyun Atölyeleri
  Tarih/Süre: 01-04 Mayıs 2013 / 18 saat
 35. Diğer: Atölye İsmi: Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Oyunları Atölyeleri
  Tarih/Süre:13.04.2013 / 2 saat
 36. Atölye Çalışması İsmi: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günleri Atölyeleri
  Tarih/Süre:20.11.2013 / 4 saat

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 1. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 25, Şerif Derince, “Toplumsal Cinsiyet, Eğitim ve Anadili”
  Tarih/Süre: 20/02/2013 (17:00-18:30)
 2. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 27, Nurcan Kaya, “Türkiye’de Azınlık Okulları ve Azınlıkların Eğitim Hakkı: Eşitsizlik ve Yok Olmaya Karşı Yüzyıllık Mücadele”
  Tarih/Süre: 06/03/2013 (17:00-18:30): 20/03/2013 (17:00-18:30)
 3. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 28, Pınar Dost Niyego, “Geçmişle Yüzleşmede Hafıza/laştırma ve Eğitimin Rolü: Holokost Örneği”
  Tarih/Süre: 10/04/2013 (17:00-18:30)
 4. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 29, Ece Cihan Ertem, “80 Sonrası Eğitimde Neo-liberal Politikalar ve Öğretmenlik Mesleği”
  Tarih/Süre: 08/05/2013 (17:00-18:30)
 5. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 30, İsmail Avcı Bucaklişi, “Laz Kültürü ve Seçmeli Lazca Dersi Üzerine” 
 6. Tarih/Süre: 05/11/2013 (17:00-18:30)
 7. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 31, M. Alper Dinçer, “Türkiye’de Dezavantajlı Okullarda Eğitim: Eşitsizlik Sorununa Akademik Dirençlilik Açısından Bakış” Tarih/Süre: 26/11/2013 (17:00-18:30):
 8. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: SEÇBİR Konuşmaları 32, Nora Tataryan ve Aslı Kırbaş, “Biz O Konuyu Daha Görmedik: Eğitim Sistemi ve Temsiliyet”
  Tarih/Süre: 17/12/2013 (17:00-18:30)
 9. Toplantı/Seminer/Konferans İsmi: Türkiye’de Geçmişle Yüzleşme ve Eğitim: İhtiyaçlar, Deneyimler
  Tarih/Süre: 25/05/2013 (12:00-18:00) 
 10. Atölye Çalışması İsmi: “Geçmişle Yüzleşme ve Eğitim: Kayıp Şahışlar Üzerine Düşünmek”
  Tarih/Süre: 25/05/2013 (10:00-12:00)