Akademik Kurul

revize edildi: 18.12.2017

Prof. Dr. Ege Yazgan - Rektör Vekili 

Prof. Dr. Atilla Eriş - Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Koray Akay - Rektör Yardımcısı / Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Serkant Ali Çetin Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci / Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Vekili 

Prof. Dr. Benan Orbay - İşletme Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu - İletişim Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı - Hukuk Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Uğur Tanyeli- Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Ali Demirci- Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Ahmet Denker - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili

Doç. Dr. Mehmet Fuat Beyazıt - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü 

Doç. Dr. Yaşar Birol Saygı - Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Cem Tınaz - Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokul Müdürü  

Yrd. Doç. Dr. Uğur Başer - Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Yrd. Doç. Dr. Alişan Çapan -  Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Zeynep Şimşek - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Gonca Günay - Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Sedat Ölçer- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Tamer Aker - Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Ayhan Kaya - Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Leyla Keser Berber - Bilişim Teknolojisi ve Hukuku Enstitüsü Müdürü /  Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Nurhan Yentürk - İşletme Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Diane Sunar - Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Altan Asu Robins - İletişim Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey - Hukuk Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çinici - Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Hatice Gülen-  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Süreyya Karaöz - Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Cem Gezgin - Genel Sekreter Vekili