Genel Sekreterlik

revize edildi: 06.01.2014

Genel Sekreterlik, BİLGİ’deki idari teşkilatı yönetmek için kurulmuş bir birimdir. Akademik birimler dışındaki tüm idari departmanlar Genel Sekreterlik’e bağlı olarak faaliyetlerini yürütürler.

Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve kendisine bağlı birimlerden oluşmaktadır. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başındaki kişidir ve bu teşkilatın çalışmasından Rektör’e karşı sorumludur.

Genel Sekreter Yardımcıları, Üniversitenin  vizyon, strateji, hedef ve iş planları doğrultusunda,  Genel Sekreter’in görevini  yerine getirmesine destek olmak amacıyla, sorumluluğu altındaki kampüsün tüm idari süreçlerini yönetmek, Rektörlük, idari ve akademik birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde YÖK ve diğer resmi kurumlarla yürütülen yazışma sürecinin ilgili mevzuata uygun çerçevede yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.