Mütevelli Heyet

revize edildi: 03.01.2017

BİLGİ kurulduğu günden bu yana Mütevelli Heyeti’nin aldığı kararlarla ilerliyor; stratejik ve geleceğe yönelik adımlarını Mütevelli Heyeti ile atıyor. BİLGİ’nin mihenk taşlarından olan Mütevelli Heyeti, BİLGİ’nin yükseköğrenim hayatındaki ayrıcalıklı duruşunu muhafaza ederken yeni açılımların karar süreçlerini yönetiyor.

  • Çağrı Bağcıoğlu, Başkan
  • Prof. Dr. Ege Yazgan, Rektör Vekili
  • Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver
  • Asım Emrah Özdemir
  • Göksel Gümüşdağ
  • Lale Cander
  • Semra Balcı
  • Zeki Kerem Mavituncalılar
  • Zeynep Damla Gürel