Rektörlük

revize edildi: 27.03.2017

REKTÖR

Prof. Dr. Ege Yazgan 
Rektör Vekili
santralistanbul Kampüsü / ege.yazgan@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 71 03

 

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Benan Orbay
santralistanbul Kampüsü / benan.orbay@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 71 87  

Prof. Dr. Atilla Eriş
santralistanbul Kampüsü /atilla.eris@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 71 03   
 

REKTÖR DANIŞMANLARI 

Doç. Dr. Koray Akay
Sorumlulukları: 
Öğrenci / Akademik kadro iletişim süreçleri
santralistanbul Kampüsü / koray.akay@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 71 87  

Prof. Dr. Ali Demirci
Sorumlulukları: 
Meslek yüksekokulları ve yüksekokullar eğitim-öğretim süreçleri
Dolapdere Kampüsü / ali.demirci@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 51 39

Prof. Dr. Nurhan Yentürk
Sorumlulukları: 
Topluma hizmet süreçleri
santralistanbul Kampüsü / nurhan.yenturk@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 52 22 

Yrd. Doç. Dr. Cemil Boyraz
Sorumlulukları: 
Rektörlük ve akademik birimlerin koordinasyon süreçleri
santralistanbul Kampüsü / cemil.boyraz@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 50 44 

Yrd. Doç. Dr. Can Cemgil
Sorumlulukları: 
Akademik kadro ve akademik bütçe süreçleri
santralistanbul Kampüsü / can.cemgil@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 72 23 

Emre Gönen
Sorumlulukları: 
Rektörlük iletişim süreçleri
santralistanbul Kampüsü / emre.gonen@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 53 14

 

REKTÖRLÜK OFİSİ

Azade Canlı
Rektörlük Özel Kalem Müdürü
santralistanbul Kampüsü / azade@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 76 92

Banu Karagil Dalaman
Akademik İç Süreç  (atama-yükseltme) Yöneticisi
santralistanbul Kampüsü / banu.karagil@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 71 39

Nuray Çolak
Rektör Asistanı
santralistanbul Kampüsü / nuray.colak@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 71 03

Melek Sarıkaya
Rektörlük Ofisi İdari Asistanı
santralistanbul Kampüsü  /ssarikaya@bilgi.edu.tr / + 90 212 311 71 87