Program Structure

Her geçen gün yeni bir modeli çıkan dijital fotoğraf makineleriyle sürekli görüntü üretilmektedir. Bir yandan televizyon, bilgisayar, gazete ve basılı yayınlarda çoğaltılmış olan bu görüntüler tüketilirken, bir yandan da görsel kültür ve bellek oluşturulmaktadır. Bu çerçevede, Fotoğraf ve Video Programı kapsamında fotoğraf ve video eğitimi, sayısal teknolojiyi yakından takip eden ders içerikleri ile disiplinlerarası bir eğitime dönüştürülmektedir. Programın öğrencileri, eğitimleri süresince üniversitenin öğretim kadrosunun bilgi ve deneyiminden, tam donanımlı yayın kalitesine sahip televizyon stüdyolarından, bilgisayar laboratuvarları, kütüphane ve dijital veritabanı gibi zengin kaynaklarından yararlanabilmektedir. Program kapsamında, Görsel Algılama, Görsel Kültür ve Siber Kültür gibi temel kuramsal derslerin yanı sıra Fotoğraf Teknikleri, Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri, Müzik Videosu, Etkileşimli Sunum Teknikleri, Yayın Tasarımı gibi çeşitli uzmanlık alanlarına ilişkin dersler yer almaktadır. Modern eğitimin gerekleri doğrultusunda çok yönlü bağlantılar kuran program, etkinliklerini, Erasmus, Cumulus, Icograda gibi çeşitli uluslararası eğitim ağlarına üyelikler, Avrupa’da yer alan 20’yi aşkın üniversite ile yürütülen öğrenci değişim programları ve uluslararası sergi ve festivallere katılım olmak üzere üç ana zeminde gerçekleştirmektedir. Görsel İletişim Tasarımı ile Fotoğraf ve Video programlarının ortaklaşa düzenlediği “Track” sergileri, her yıl farklı bir kavram çerçevesinde öğrenci işlerini bir araya getirmektedir. Fotoğraf ve Video öğrenci ve mezunları tarafından 2009’da gerçekleştirilen “Untitled” adlı fotoğraf sergisi, Köln ve İstanbul’da gösterilerek büyük beğeni toplamıştır. Önümüzdeki dönem için Belçika’ya davet edilen serginin her yıl güncellenmesi planlanmaktadır.