Prof.

Nihal İncioğlu

+90 212 311 5325

Santralistanbul / E5 206

Lisans: ODTÜ, Sosyoloji, 1974 Doktora :A.Ü. S.B.F., Kamu Yönetimi, Türk Siyasal Hayatı, 1983

 Courses Taught     •    Turkish Politics •    Comparative Politics •    Decentralisation and Democracy Interests     •    Turkish Politics •    Comparative Politics •    Political Regimes •    Political Parties •    Electoral Systems and Elections •    Decentralization •    Local Politics and Local Governance

Yayınlar:  -Türkiye'de Yerel Politikanın Yükselişi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği, 1984-2004, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008. -"Local Elections and Electoral Behavior", Yılmaz Esmer&Sabri Sayarı (eds), Politics, Parties and Elections in Turkey, Lynne Reiner Publishers, U.S.A., 2002. -"Siyasal Rejimler: Başkanlık, Yarı-Başkanlık ve Seçilmiş Başbakanlık Seçenekleri Türkiye'ye Neler Sunabilir?"Siyasal Rejim Tartışmaları, TESEV Yayınları, İstanbul, 2000.