VSJ Board

Alişan Çapan, Faculty Member, Phd. (Acting Director)

Turgut Tarhanlı, Prof. 

Mehmet Murat İnceoğlu, Prof. 

Kerem Cem Sanlı, Assoc. Prof. 

Ulaş Karan, Faculty Member, Phd. 

İnan Sevinç, Dr.