2019-2020 Erasmus+ Staff Mobility for Training Call ( HAS BEEN EXTENDED)

Başvuru Kılavuzu

Erasmus+ Programının 1. Anahtar Eylemi, geçerli program ülkelerindeki bir ortak kuruma kısa vadeli eğitim alma ziyaretleri veya idari personelin kendi insiyatifi ile şahsi ziyaret gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Bu program ‘Personel Eğitim Alma Hareketliliği’ adını taşımakta olup İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Ofisi tarafından koordine edilmektedir. Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Nasıl Başvurulur?

 Erasmus+ Personel Hareketliliği Eğitim Alma programına katılabilmek için BİLGİ ile ev sahibi kurum arasında bir Erasmus+ sözleşmesi olması gerekmemektedir; fakat ev sahibi üniversitenin Erasmus Beyannamesini imzalamış olması gerekir. Bununla beraber, muhtemel adayların, 2019-2020 akademik yılı için Erasmus anlaşma listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Ziyaret etmek istediğiniz Üniversitenin “Personel Değişim” programına dahil olup olmadığını görmek için;

https://www.bilgi.edu.tr/tr/in...

Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından Avrupa Komisyonunun talimatları çerçevesinde belirlenmektedir. Programa katılan idari personeller, seyahat masraflarına katkı ve yurtdışındaki süre içerisinde geçinme ödeneği dâhil çeşitli fonlardan faydalanabilirler. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil diğer masraflarını desteklemek için verilir. 

Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan aşağıdaki ‘Mesafe Hesaplayıcı’ ile hesaplanır:

http://ec.europa.eu/programmes...

Sabit meblağlı hibe seyahat mesafesine göre sağlanmaktadır. Mesafeler ve ödenek miktarları;

Hibe Miktarları :

Seyahat Miktarları :

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilerek hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

2019-2020 Erasmus+ Personel Hareketliliği Çağrısı kapsamında kalan bütçeye istinaden en fazla 6 personelimiz hibelendirilecektir.

Çağrı kapsamında başvurularını ileten personellere en az hareketlilik günü olan “2 günlük” veya en fazla 5 günlük hibelendirmesi gerçekleştirilebilir. Bu durum Erasmus Komisyonu tarafından değerlendirilen başvuruların durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hareketlilik günü kadar hibe verilmesi garanti edilemez.

Hareketliliğin Süresi:

Hareketlilik en az 2 gün en fazla 5 gün gerçekleştirilebilir. Bu hareketlilik dönemi, Erasmus Komisyon tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ayrılacak ödeneğin toplam miktarına bağlıdır. Bu nedenle nihai hareketlilik dönemi, Erasmus Ofisi tarafından belirlenmektedir

Hareketlilik faaliyetleri; merkezimizle imzalanan sözleşme bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2020 ile sınırlıdır. Bu tarihten sonraki hareketlilikler program tarafından desteklenmez.

Eğitim Alma Hareketliliğini 20 Mart 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilebilirsiniz.

Bu hareketlilik programına katılmak isteyen bütün tam zamanlı idari personelin, onaylı (imzaları tamamlanmış ve mühürlü) nihai eğitim alma hareketliliği sözleşmesi, başvuru formu ve davet mektubunu erasmus@bilgi.edu.tr adresine 02 Mart 2020 mesai bitimine kadar iletilmesi gerekmektedir.

Başvurular 16 Aralık 2019 tarihinde başlayacaktır.

Doküman örnekleri için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız:

Davet mektubuBaşvuru Formu ve  Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi.

Kaynak eksikliğinden dolayı ödenek ayrılamayan başvuru sahipleri yedek listesine yerleştirilecek ve bu kişilere ileriki dönemlerdeki fon mevcudiyetine göre ödenek ayrılacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri:

NOT: 

  • Aynı puana sahip personel arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personele öncelik verilecektir.
  • Eğitim alma hareketliliği programına daha önce katılmamış idari personele değerlendirme sürecinde öncelik verilecektir. 
  • Daha önce gidilen partner üniversite, bölüm ve ülke listesi için tıklayınız.