Bilimsel Araştırmalar Fonu

BİLGİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Fonu, Üniversitemizin tam zamanlı öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinin, sonuçlarıyla bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ayrılmış olan bir fondur. Bu projelerin bilim insanı yetiştirme, araştırma altyapısı kurması ve geliştirmesi, bilim ve sanat alanında özgün katkıda bulunması beklenmektedir. 

Bilimsel Araştırmalar Komisyonu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında Akademik Kurul’un önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen 7 ila 11 öğretim üyesinden oluşur. Komisyon üyeliği süresi 4 yıldır; süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu sürecinde gerekli olan formlar aşağıdadır: 

  Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından 2016 ve 2017 yıllarında Desteklenen Projeler için lütfen tıklayın.