Halkla İlişkiler

program hakkında

Halkla İlişkiler Programı, kurumlarla paydaşları arasındaki ilişkilerin, etik ilkeler ışığında, karşılıklı iletişim ve diyalog kanalıyla geliştirilmesinde liderlik rolü üstelenecek iletişim profesyonelleri ve danışmanları yetiştirmeyi hedefler. Program öğrencileri, halkla ilişkilerin temelleri, süreçleri, çalışma anlayışı ve tekniklerinin yanı sıra; kurumsal iletişim, medya ilişkileri, pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler metinlerinin yazımı, iç iletişim, dijital iletişim, sosyal sorumluluk, sponsorluk yönetimi, kriz yönetimi ve benzeri bir dizi çalışma alanında en güncel bilgi ve uygulamalara yönelik sağlam bir donanım kazanırlar. Öğrencilere aynı zamanda, günümüzde iletişimcilerin sahip olması gereken genel kültür, ekonomi, hukuk, işletme, sosyoloji ve antropoloji formasyonu da sunulur.

Halkla ilişkiler disiplini ile ilgili teorik bilgileri pratik uygulamalarla bütünleştiren Halkla İlişkiler Programı, müfredatını iletişim alanındaki değişimler ve sektörel beklentiler doğrultusunda sürekli olarak güncellemekte; PUBLICA Öğrenci Ajansı bünyesinde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının projeleriyle buluşturmakta, İDA (İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği) ve TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği) işbirlikleri ile öğrencilerin sektörel bilgi birikimlerini ve deneyimlerini de desteklemektedir.