Program Yapısı

Bir önsezi işareti olarak düşünülebilecek ismimiz, Medya ve İletişim, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ilk yıllarından itibaren alanımıza bakışımızı özetlemektedir. 2000’li yıllarda iletişim, toplumsal olanın basit bir enstrümanı değil, toplumsal, politik ve ekonomik güç alanlarının kendi içlerinde ve birbirleriyle girdikleri karmaşık ilişkinin etkileşim ağı, deyim yerindeyse sinir sistemi olarak kabul edilmektedir. Medya ve İletişim, bu kavrayışla yapılanmış, eğitimin yaşamsal boyutunu durmaksızın gözlemleyerek işlev gören ve kendisini bu boyuta “müdahale etme” nosyonuyla tanımlayan bir programdır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin bütün programlarında olduğu gibi, Medya ve İletişim Programı’nın ilk yılında da öğrenciler özgür, analitik, eleştirel düşünce ve “üniversiteli” kimliğinin gerektirdiği duruş konusunda yetiştirilirler. İkinci ve üçüncü sınıflar, teori ve pratik işbirliğine verdiğimiz değerin kaçınılmaz olarak gerektirdiği alan dersleri ve uygulamalarıyla örülmüştür.  Öğrencilerimiz, gerçekten üretme ve toplumla karşılaşma deneyimini üçüncü yılın ikinci döneminde tadıp dördüncü sınıfta, eğer dilerlerse, bu “karşılaşmanın” her bölgesinde aktif görev alarak bütün bir yıl çalışabilirler. Dördüncü sınıf gazetecilik öğrencilerinin [GA1] uygulama haber merkezi bu amaçla kurulmuştur ve HaberVesaire adlı web gazetesini yayımlamaktadır. Öğrencilerin gönüllü katılımlarıyla yaşayan RadyoVesaire, Türkiye’nin en etkin ve yaratıcı üniversite radyolarından biridir. Fakültemizin ekranı RGB, yapım ve yayınlarına bölüm öğrencilerimizin katkı sağladığı bir YouTube kanalıdır. C-LAB öğrencilerin, dış paydaşların, yöneticilerin, teknik ve akademik personelin gerçek projeleri hayal etmek, planlamak ve uygulamak için bir araya geldiği çok projeli, çok konulu bir akademik medya/iletişim platformdur. Medya ve İletişim Programı’nda öğrenci katılımına dayalı, şeffaf, kendini sorgulayan bir yönetim ve akademik yaklaşım geliştirmenin yolları açık tutulmaktadır.

Bölüm blogu: bilgimedya.orgHaber Vesaire

 

@BİLGİMedya

@Habervesaire