Medya ve İletişim (BİLGİ-University of Liverpool Çift Diploma)*

program hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve University of Liverpool arasındaki işbirliği çerçevesinde; Medya ve İletişim Çift Diploma Programı öğrencileri, programın ilk üç yılını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, son yılını ise University of Liverpool’da okurlar. Bu programa katılan öğrenciler, medya ve iletişim dünyasına her iki ülkenin perspektifinden bakma şansını elde ederler. Farklı eğitim sistemlerini görür ve farklı kültürlerin bir arada olduğu ortamlara adapte olmayı deneyimlerler. İngiliz medyası kamu hizmeti yayıncılığı, tabloid basın ve ciddi gazetecilik geleneği açılarından özellikle incelenmeye değerdir. Öğrenciler, Birleşik Krallık’ta geçirecekleri bir yıl boyunca bu farklı medya sistemlerini yakından gözlemlemek ve Türkiye’deki siyasal, kültürel, sosyal dinamiklerle karşılaştırma yapma olanağını bulurlar.

*Program bu akademik dönemde öğrenci almayacaktır.