Laureate Eğitim (DM) Kursları

Giriş modülü şunları amaçlar;

 • Sınıf içindeki bir dizi beceriyi ve materyali tanıtmak,
 • İletişimsel dil öğretiminin temel ilkelerini gözden geçirmek.

Gelişim Modülü 1 – Okuma ve Dinlemeyi Öğretmek, şu amaçlara yöneliktir;

 • Okuma ve dinleme becerilerini ve bunları neden öğrettiğimizi gözden geçirmek,
 • Bu becerilerini geliştirirken öğrencilerin yaşadıkları zorlukları anlamak,
 • Söz konusu beceleri sınıfta başarılı biçimde öğretmek için bilginizi ve becerilerinizi genişletmek,
 • Öğrencilerin okuma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik birçok iletişimsel stratejiyi incelemek.

Gelişim Modülü 2 – Yazma ve Konuşmayı Öğretmek, şunları amaçlar;

 • Yazma ve konuşma becerilerini ve bunları neden öğrettiğimizi gözden geçirmek,
 • Bu becerilerini geliştirirken öğrencilerin yaşadıkları zorlukları anlamak,
 • Söz konusu beceleri sınıfta başarılı biçimde öğretmek için bilginizi ve becerilerinizi genişletmek,
 • Öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik birçok iletişimsel stratejiyi incelemek.

Gelişim Modülü 3 – Öğretimde Teknolojiyi Kullanmak, şunları amaçlar;

 • Öğretmenler için yararlı olabilecek birkaç temel bilgisayar becerisini gözden geçirmek ve geliştirmek,
 • Öğretmenlere yönelik birkaç teknoloji aracını gözden geçirmek ve ksşfetmek,
 • Öğretmenlerin sınıfta teknolojiyi ve interneti nasıl en verimli biçimde kullanabileceği üzerine düşünmek,
 • Müfredatınıza teknolojiyi başarılı biçimde entegre edebilmek için bilginizi ve becerilerinizi genişletmek,
 • Öğretim yaptığınız kurumda teknolojiyi kullanabilmeniz ve uygulayabilmeniz için sürekli mesleki gelişimin temellerini atmak.

Gelişim Modülü 4 – Gramer, Kelime Dağarcığı ve Telaffuzu öğretme, şu amaçlara yöneliktir;

 • Gramer, kelime dağarcığı ve telaffuz alanlarını ve bunları neden öğrettiğimizi gözden geçirmek,
 • Bu alanlardaki dil becerilerini geliştirirken öğrencilerin yaşadıkları zorlukları anlamak,
 • Söz konusu alanları sınıfta başarılı biçimde öğretmek için bilginizi ve becerilerinizi genişletmek,
 • Öğrencilerin gramer, kelime dağarcığı ve telaffuzlarını geliştirmeye yönelik birçok iletişimsel stratejiyi incelemek.

Diğer Laureate Eğitim Kursları    

 • Sınıf-içi eğitim aktivitelerini desteklemek için oluşturulmuş çeşitli akademik kaynaklar sağlar. Bunlar kişinin kendi kendine yapacağı, zorunlu gözlemi olmayan kurslar ve okulun gelişim Portalı ve internet seminerleri aracılığıyla verilen kurslardır. (Bakınız, https://my.laureate.net/services/pages/faculty.aspx)