Laureate Eğitim (DM) Kursları

Etkinlik kapsamında yeni bir yabancı dil öğrenmenin amaçları şunlardır;

  • İngilizce öğrencilerinin (özellikle başlangıç düzeyindekilerin) yabancı bir dil öğrenme sürecinde yaşadıkları sorunları, öğretmenlerin daha iyi anlayabilmelerini sağlamak,
  • Daha derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla öğretmenlerin farklı kaynaklara erişmelerine yardımcı olmak,
  • Öğretmenleri, dil öğretimi metodolojisi/teknikleri veya materyallerini vs. yeniden değerlendirmeye teşvik etmek,
  • Öğretmenlerin kendi sınıflarındaki öğretimleri üzerine düşünmelerini sağlamak.