Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi

program hakkında

BİLGİ Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi Lisans Programı, felsefenin temel kaygılarından hareket ederek disiplinlerarası bir eğitim vermeyi ve öğrencilere insan bilimlerinde güçlü bir donanımın yanı sıra iş hayatı için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders programı, doğa, akıl, rasyonalite, mülkiyet, emek, üretim gibi kavramların ortaya çıkışı ve evrimi ile bu kavramların Batı düşüncesinin ekonomik, hukuki, kültürel, politik, sanatsal ve toplumsal yaşamının anlaşılmasında oynadığı rolü araştıran dersler içermektedir. Dersler, öğrenciler ile öğretim elemanları arasında daha yakın bir entelektüel ilişkinin kurulmasını sağlamak üzere alışılagelmişin dışında yöntemlerle verilecektir.

* Program bu akademik dönemde öğrenci almayacaktır.