İşletme-Ekonomi

program hakkında

Günümüz rekabet koşullarında, gençlerimizin başarılı olmaları için, kuvvetli bir donanıma sahip olmaları gerekmektedir. İşletme-Ekonomi programı, hem işletme hem de ekonomi dallarında uzmanlaşma imkanı vererek ve kaliteli bir eğitim sunarak, yurtiçinde ve yurtdışında çok farklı sektörlerde başarılı bir kariyer için öğrencilerimize gerekli altyapıyı sağlamaktadır.

İşletme-Ekonomi Programımızın amacı öncelikle temel ekonomi ve işletme bilgilerini öğretmek, öğrencilerin araştırma, çözümleme, değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve yöneticilik konusunda kazınımlar sağlamaktır. Program; hem işletme hem de ekonomi alanlarında, öğrencilerin derslere aktif olarak katıldığı, uygulamalarla teorinin desteklendiği, bir eğitimi hedeflemektedir.