İşletme (BİLGİ-University of Liverpool Çift Diploma)*

program hakkında

Küresel iş ve rekabet ortamının yapılanma ve gelişmesinin ağırlıklı olarak farklı ölçek ve nitelikteki işletmeler vasıtasıyla olduğu gözlemlenmektedir. Gittikçe güçlenen çok uluslu şirketler, gelişime öncülük eden KOBİ’ler, etkinliği artmakta olan sivil toplum kuruluşları, bölgesel ve küresel uluslarüstü örgütler iş dünyasının yapılanmasında ana unsurları oluşturmaktadır. Dolayısıyla, işletme eğitimi oldukça geniş ve farklı alanları kapsayan müfredatıyla günümüz iş dünyası için birinci derecede gerekli bir donanım sunmaktadır. University of Liverpool ile ortaklaşa sürdürülecek olan İşletme Çift Diploma Programı iş dünyasının bu örgütlerini iyi tanıyan, küresel bir perspektifi olan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve University of Liverpool arasındaki işbirliği çerçevesinde; İşletme (BİLGİ-University of Liverpool / Çift Diploma) Programı öğrencileri, programın ilk üç yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, son yılında ise University of Liverpool’da öğrenim görürler.

*Program bu akademik dönemde öğrenci almayacaktır.