Ali Yıldırım

+90 212 311 7817

Santralistanbul / E1-222

Eğitim

2015 – 2018                İstanbul Bilgi Üniversitesi
(Yüksek Lisans)         Kültürel İncelemeler
                                       “Kesişen Kimlikler Arasındaki Müzakereyi Yeniden Düşünmek: İstanbul’daki LGBT+ Aleviler” başlıklı tez çalışması

2009 - 2015        
(Lisans)      
                  İstanbul Bilgi Üniversitesi                                                       
                                       Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 
                                       Psikoloji (Çift Anadal)

İlgi Alanları

- Toplumsal Cinsiyet 

- Çeşitlilik

- Bellek Çalışmaları

Diğer Bilgiler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler

Ali Yıldırım (2016). “Çaldıran Savaşı’ndan Gezi Park Protestolarına Türkiye’de Aleviler” başlıklı sunum. II. Uluslararası Saraybosna Sosyal Bilimler Konferansı. 17-20 Mayıs 2016 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi.