Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe Bengi Özçelik

Makaleler

Ozcelik, A. B. & Varnali, K. (2019). Effectiveness of online behavioral targeting: A psychological perspective. Electronic Commerce Research and Applications, 33, 1-11.

Ceylan, C., Özçelik, A.B. (2016) “A Circular Approach to SERVQUAL and HOLSAT: An Implementation Suggestion”. Journal of Hotel and Business Management, 5(1), doi: 10.4172/2169-0286.1000125

Özçelik, A. B., Telci, E. E. and Burnaz, Ş. (2016), “Mobil İnternet, Tüketici Materyalizmi ve Alışveriş Bağımlılığı: Alışveriş Motivasyonlarının Düzenleyici Etkisi Üzerine Bir Araştırma,” Proceedings of the 21st National Marketing Congress, 06-08 October, Kütahya, Turkey.

Özçelik, A. B., Arslanoğlu, B., Karaosmanoğlu, E., Elmadağ Baş, A. B. (2016). “Hizmet Hatalarının Telafi Edilmesine Yönelik Çözümlerin Tüketicilerin Satın Alma Sonrası Tutumlarına Etkisi: Düzenletici Odak Teorisi Yaklaşımı”, Proceedings of the 21st National Marketing Congress, 06-08 October, Kütahya, Turkey.