Birol Şevki Tavlı

+90 212 311 7599

Santralistanbul / E4-106

Eğitim

  • Doktora (2014-Halen): Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü
  • Yüksek Lisans (2009-2013): Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü
  • Lisans (2005-2009): Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İlgi Alanları

  • Toplumdilbilim ve göstergebilim 
  • İletişimin ekonomi politiği ve yaratıcı endüstriler
  • Müzik sosyolojisi ve popüler müzik araştırmaları