Dr. Öğr. Üyesi

Burak Alparslan Eroğlu

+90 212 311 7476

Santralistanbul / L1-203

Eğitim

Doktora:İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisat (2016)

Yüksek Lisans: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisat (2010)

Lisans: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisat (2007)

Verdiği Dersler

Ekonometriye Giriş

Ekonometri I

İşletmeciler için İleri İstatistik

Seminer

Ekonomiye Giriş

Ekonomiye Giriş II

İlgi Alanları

Ekonometri

Zaman Serisi Analizi