Elzem Seren Dinç Kırlı

Hakemli Dergi

Dinç Kırlı, E. S. & Tan Çakır, N. (2021). Postfeminist Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Femvertising: Nike, Molped ve Elidor Reklamları Örneği . Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi , (38) , 364-385 . DOI: 10.17829/turcom.932211

Dinç, E. S. (2019). Türk Spor Medyasında Kadın Gazetecilere Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 97-112.  

Dinç. E. S. (2019). Sosyal Medya Ortamlarında Siber Zorbalık: Lise Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin İncelenmesi, Yeni Medya Elektronik Dergisi, 4 (1), 24-39. 

Uluslararası Konferans Bildirileri

E. S. Dinç Kırlı, “Hate Speech In New Media: Investigation of Hate Speech Including Law Numbered 6222 Created by the Fans," International Hate Speech and Discrimination Conference, İstanbul, Turkey, 11-12 December, 2020. 

E. S. Dinç Kırlı, “Hate Speech In New Media: Investigation of Hate Speech Including Law Numbered 6222 Created by the Fans,

Editörlü Kitap Bölümü

Dinç Kırlı, E. S. (2022). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Mahremiyet ve Gözetim Toplumu: Dünyada Temas Takip Uygulamaları. Aslı Yapar Gönenç, Gülsüm Bozkurt (Ed.), İletişim ve Medya içinde (ss. 71-100). İstanbul: Der Yayınları. https://www.deryayinevi.com.tr...

Dinç Kırlı, E.S. (2021). Sürdürülebilir Tüketim Farkındalığı Oluşturmada Sosyal Medyanın Rolü: Instagram Hesapları Örneği, Şebnem Çağlar (Ed.), Sosyal Medya Ekolojisi Farklı Açılardan Sosyal Medya içinde, (ss. 133-152). Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları. 

Dinç, E. S. (2019). Türkiye'de Spor Dergiciliği ve Kapsamlı Spor Dergiciliğinde İdman ve Socrates İncelemesi. Aslı Yapar Gönenç, Mesut İris (Ed.), Dijitalleşme ve Dergicilik içinde (ss.199-216). İstanbul: Der Yayınları https://www.deryayinevi.com.tr...

Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

E. Serdar, A. Tükenmez, E. S. Dinç, "İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Öğrencilerin Spor Sponsorluğuna Bakış Açılarının İncelenmesi", 8. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi,  Mersin, Türkiye, 14-16 Mayıs 2015, POS 143. 

Çavuşoğlu S.B., Tükenmez A., Dinç E.S., “Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılarının Ölçülmesi Üzerine bir Araştırma”, 3. Uluslarası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 27-28 Mayıs 2016, pp. 177-177

E. Serdar, A. Tükenmez, E. S. Dinç, E. Şahin, "Spor İçerikli Reklamların İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Satın Alma Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", 8. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi, Mersin, Türkiye, 14-16 Mayıs 2015,  POS 146. 

E. S. Dinç, “Türk Spor Medyasında Kadın Gazetecilere Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı”, 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim-3 Kasım 2018, pp. 1903-1948