Dr. Öğr. Üyesi

Selim Demirtaş

+90 212 311 6512

/ A-128

Eğitim

Lisans

Trakya Üniversitesi   Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2007 - 2011

Yüksek Lisans

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji ABD 2011 - 2014

Doktora

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji ABD 2014 - 2020

İlgi Alanları

Tıbbi araştırmalar, laboratuvar çalışmaları, ışık ve elektron mikroskopi için doku takibi, rutin ve immünohistokimyasal boyama, gorüntüleme ve analiz işlemleri, western blot,  klinik embriyoloji çalışmaları. 

Başarı ve Ödüller

1. Poster Bildiri 'İkincilik Ödülü', Türk Gastroenteroloji Derneği, 2015.

CAN GÜRAY, AYVAZ SÜLEYMAN, CAN HATİCE, DEMİRTAŞ SELİM, AKŞİT HASAN,YILMAZ BÜLENT, KORKMAZ UĞUR, KURT MEVLÜT, KARACA TURAN (2015). Tirozin kinaz İnhibitörü Dasatinib in Deneysel Kolit Modelinde Kolonik Mukoza Üzerine Etkisi. 32. Ulusal Gastroentroloji Haftası 26(1).