Dr. Öğr. Üyesi

Selin Gürdere Akdur

Selin Gürdere Akdur, mühendislik lisans geçmişi olan bir tasarım eğitimcisi, araştırmacısı ve sosyal tasarımcıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde tam zamanlı Dr. öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademisyen olmadan önce, İstanbul’da ağırlıklı olarak mobilya, aydınlatma ve iç mimarlık sektörlerinde üretim ve tasarım departmanlarında çalışmıştır. Tasarım lisansüstü eğitimi sırasında çok sayıda farklı ölçekteki ulusal ve uluslararası destekli araştırma projesine katkı sağlamıştır. Genel olarak sanat, tasarım, teknoloji ve toplumla ilgili konuların kesişimiyle ve katılımcı, işbirlikçi, disiplinlerarası yaratıcı uygulamalarla, toplumsal sorunlara tasarım odaklı çözümler arayan fikir ve pratiklerle ilgilenmektedir. Yerel uygulamaların görünürlüğüne ve sosyal yönelimli tasarım alanına katkı sağlama amacıyla Mart 2020’de “Sosyal Tasarım Platformu”nu kurmuştur. İlgi ve uzmanlık alanlarına paralel konularda araştırmacı ve danışman olarak hem akademi hem de sektörde tasarım temelli birçok proje ve bilimsel araştırmaya katkı sağlamaktadır.