4 artı 1 BİLGİ

İlk defa İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde uygulanan 4+1 BİLGİ ile öğrenciler, lisans eğitimlerinin son yılında yüksek lisans eğitimlerine başlayabilirler.

Yüksek lisans eğitimine lisans döneminde karar veren ve daha hızlı yola çıkmak isteyen öğrenciler, programları el verdiği ölçüde, 4+1 BİLGİ kapsamında son sınıfta aldıkları yüksek lisans dersleriyle başlayabilir; derslerini başarıyla tamamlayıp mezun olduktan sonra, yüksek lisans programına kabul alarak  doğrudan devam edebilirler.

Böylelikle öğrenciler hem süre olarak avantaj elde eder hem de ilgili yüksek lisans program ücreti üzerinden % 40 indirim hakkı kazanırlar.

Kariyerlerinin en önemli adımlarından biri olan yüksek lisans öğrenimi için BİLGİ’nin öğrencilerine sunduğu tüm olanaklardan faydalanmaya devam edebilirler.

Nasıl İşler?

7. ve/veya 8. akademik döneminde olan lisans öğrencileri, güz ve bahar dönemlerinde fazla ders alma (overload) haklarını kullanarak, mezuniyet için gerekli kredi yükünün üzerindeki iki (2) yüksek lisans dersini 4+1 BİLGİ kapsamındaki programlardan alırlar. Ders seçim dönemlerinde, lisans not ortalamaları 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, lisans derslerini seçtikten sonra dilekçe doldurarak yüksek lisans dersi alabilirler. Öğrenciler, bu dersleri kredi yüklerine bağlı olarak güz ve bahar dönemlerinde birer ders ya da bu dönemlerden birinde iki ders olarak alabilirler.

 4+1 kapsamındaki derslere kayıt olmak için, öğrencilerin dilekçe ve güncel transkriptlerini akademik danışmanlarının onayına sunmaları gerekir. Lisans akademik danışmanın imzaladığı dilekçe, yüksek lisans direktörünün onayından sonra kayıtlı bulunduğu fakülteye teslim eder. Fakülte onayından sonra Kayıt İşleri’ne ulaştırılır.

Öğrenci Yükümlülükleri

Ders Başarısı: 4+1 BİLGİ kapsamında yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci, aldığı yüksek lisans derslerini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Yüksek lisans eğitiminde notlandırmanın farklı olduğu dikkate alınmalı ve koşullu geçmenin C+ ile mümkün olduğu öğrenci tarafından bilinmelidir. Bunun yanında C+ (2.30) notunun yüksek lisans mezuniyeti için gerekli 2.80 Genel Not Ortalaması (GPA) için yetersiz olduğu düşünülürse, öğrencilerin B- veya üzerinde notları hedeflemesi gerekmektedir.

Kabul Koşullarının Yerine Getirilmesi: 4+1 BİLGİ kapsamında yüksek lisans yapacak öğrenci, lisans mezuniyetinin ardından devam etmek istediği yüksek lisans programının kabul için ilan ettiği koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. Her yıl programlar tarafından belirlenen ve Akademik Kurul tarafından ilan edilen kabul koşulları hukuken bağlayıcıdır. Bu koşulları sağlamayan aday, mezuniyet yılında aldığı yüksek lisans derslerinde başarılı olsa bile 4+1 BİLGİ kapsamında yüksek lisansa devam edemez.

Yüksek Lisans Başvurusu: İlgili programın derslerinden başarılı olmak ve kabul koşullarını yerine getirmek otomatik olarak ilgili programa kayıt olmak anlamına gelmemektedir. Öğrenciler ilgili programın başvuru tarihlerini takip etmek ve başvuru ile ilgili işlemleri yerine getirmekle, gerekli yazılı ve sözlü sınavlara girmekle yükümlüdürler. Öğrencilerin, lisans mezuniyetlerini takip eden akademik yılda yüksek lisans başvuru koşullarını yerine getirip ilgili programa kayıt yaptırmaları gereklidir.

4+1 BİLGİ Kapsamındaki Yüksek Lisans Programları

 • Avrupa Etüdleri Yüksek Lisans Programı
 • Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı
 • Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı
 • Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı
 • Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı
 • Elektrik – Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı
 • Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı
 • Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı
 • Hukuk (İnsan Hakları/Ekonomi) Yüksek Lisans Programı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • İnteraktif Pazarlama / Next Academy
 • Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Kültürel incelemeler Yüksek Lisans Programı
 • MBA Yüksek Lisans Programı
 • Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı
 • Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
 • Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı
 • Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı
 • Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Pazarlama (İngilizce) Yüksek Lisans Programı
 • Pazarlama İletişimi / Marka Okulu
 • Sinema-Televizyon Yüksek Lisans Programı
 • Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Tarih Yüksek Lisans Programı
 • Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı
 • Uluslararası Ekonomi-Politik Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı


Öğrenci Görüşleri

“Lisans derslerimin yanı sıra MBA'den aldığım derslerle beraber MBA Programı’nın havasını soluma ve 4+1'i deneyimleme fırsatı yakaladım. Bu sayede, güncel örnekler ile farklı bakış açılarını bizlere sunan dinamik ve profesyonel bir programın içinde olma şansını yakalayarak kendi kariyer seçimimle ilgili ne yapmak istediğimi daha iyi analiz etme fırsatı buldum.

4+1'i bizlere sunan değerli hocalarımıza ve koordinatörlere teşekkürler!”

Hande Tanış, İşletme-Ekonomi Üstün Başarı Programı öğrencisi


Önerilen Dersler

4+1 Ders Ekleme Başvuru Dilekçesi


Ayrıntılı bilgi için:

Ayrıntılı bilgi için Lisansüstü Tanıtım Ofisi’ni ziyaret edebilirsiniz.

santralistanbul Kampüsü L1 – Z06 | 0212 311 7667 | graduate@bilgi.edu.tr