4 artı 1 BİLGİ

İlk defa İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde uygulanan 4+1 BİLGİ ile öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin son yılında yüksek lisans eğitimlerine başlayabilecek. 4+1 kapsamında yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerimize ilgili yüksek lisans programının ücretinden % 40 indirim sağlanacaktır.

Nasıl İşler?

Son sınıf lisans öğrencilerimiz Güz ve Bahar dönemlerinde mezuniyet için gerekli kredi yükünün üzerindeki iki (2) yüksek lisans dersini, 4+1 kapsamındaki tezsiz yüksek lisans programlarından alırlar. Son sınıf lisans öğrencileri bu dersleri Güz ve Bahar dönemlerinde birer ders ya da bu dönemlerden birinde iki ders olarak alabilirler. Bu derslere kayıt, dilekçe vasıtasıyla olur ve dilekçe üzerinde ilgili yüksek lisans programının koordinatörünün imzası bulunur. İmzaları tamamlanan dilekçe, öğrencinin kayıtlı bulunduğu Fakülte’nin onayından sonra Kayıt İşleri’ne ulaştırılır.

Öğrenci Yükümlülükleri

Ders Başarısı: 4+1 BİLGİ kapsamında yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci lisans eğitiminin son yılında aldığı yüksek lisans derslerini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Yüksek lisans eğitiminde notlandırmanın farklı olduğu dikkate alınmalı ve koşullu geçmenin C+ ile mümkün olduğu öğrenci tarafından bilinmelidir. Bunun yanında C+ (2.30) notunun yüksek lisans mezuniyeti için gerekli 2.80 Genel Not Ortalaması (GPA) için yetersiz olduğu düşünülürse, öğrencilerin B- veya üzerinde notları hedeflemesi gerekmektedir.

Kabul Koşullarının Yerine Getirilmesi: 4+1 kapsamında yüksek lisans yapacak öğrenci seçtiği yüksek lisans programının kabul için ilan ettiği koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. Her yıl programlar tarafından belirlenen ve Akademik Kurul tarafından ilan edilen kabul koşulları hukuken bağlayıcıdır. Bu koşulları sağlamayan aday, mezuniyet yılında aldığı yüksek lisans derslerinde başarılı olsa bile 4+1 BİLGİ kapsamında yüksek lisansa devam edemez.

Yüksek Lisans Başvurusu: İlgili programın derslerinden başarılı olmak ve kabul koşullarını yerine getirmek otomatik olarak ilgili programa kayıt olmak anlamına gelmemektedir. Öğrenciler ilgili programın başvuru tarihlerini takip etmek ve başvuru ile ilgili işlemleri yerine getirmekle, gerekli yazılı ve sözlü sınavlara girmekle yükümlüdürler. Öğrencilerin, lisans mezuniyetlerini takip eden akademik dönemde, yüksek lisans başvuru koşullarını yerine getirip ilgili programa kayıt yaptırmaları gereklidir.

4+1 BİLGİ Kapsamındaki Yüksek Lisans Programları

 • Avrupa Etüdleri Yüksek Lisans Programı
 • Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı
 • Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı
 • Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı
 • Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı
 • Elektrik – Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı
 • Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı
 • Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı
 • Hukuk (İnsan Hakları/Ekonomi) Yüksek Lisans Programı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • İnteraktif Pazarlama / Next Academy
 • Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Kültürel incelemeler Yüksek Lisans Programı
 • MBA Yüksek Lisans Programı
 • Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı
 • Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
 • Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı
 • Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı
 • Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Pazarlama (İngilizce) Yüksek Lisans Programı
 • Pazarlama İletişimi / Marka Okulu
 • Sinema-Televizyon Yüksek Lisans Programı
 • Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Tarih Yüksek Lisans Programı
 • Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı
 • Uluslararası Ekonomi-Politik Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı

Öğrenci Görüşleri

Lisans derslerimin yanı sıra MBA'den aldığım derslerle beraber MBA Programı’nın havasını soluma ve 4+1'i deneyimleme fırsatı yakaladım. Bu sayede, güncel örnekler ile farklı bakış açılarını bizlere sunan dinamik ve profesyonel bir programın içinde olma şansını yakalayarak kendi kariyer seçimimle ilgili ne yapmak istediğimi daha iyi analiz etme fırsatı buldum.

4+1'i bizlere sunan değerli hocalarımıza ve koordinatörlere teşekkürler!

Hande Tanış, İşletme-Ekonomi Üstün Başarı Programı öğrencisi

Önerilen Dersler

4+1 Ders Ekleme Başvuru Dilekçesi

Ayrıntılı bilgi için:

Ebru Serdar Karaduman  +90 212 311 7367  ebru.karaduman@bilgi.edu.tr