Başvurunun Değerlendirilmesi

Başvuru için gerekli belgeleri tamamlayan adaylar mülâkata çağırılacaktır. Adaylar başvuru sürecinde değerlendirilmek üzere önceki akademik çalışmalarından örnekler teslim edebilirler.