Başvuru Belgeleri


Başvuru Süreci:

Adayların başvuru formu ile birlikte Program kapsamında geliştirmeyi tasarladıkları proje/tez önerilerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sadece başvuru formunu tamamlayan adaylarla mülakat için iletişime geçilecektir.

Öneriler, projenin/tezin genel yapısı, sanatsal veya kuramsal çıkış noktaları ile bu projeyi/tezi yürütme amaçlarını tanımlamalıdır. Proje/tez önerisinin 450-500 sözcük arasında olması, İngilizce yazılması, 5 kaynak/referans ve 5 anahtar sözcük içermesi gerekmektedir.

Proje önerisi sunan adaylar, kaynak/referans olarak, önerdikleri uzun metraj senaryonun ya da kısa film projesinin esinlendiği ve kendi ürettikleri işlere ait linkler verebilirler. Tez önerisi sunan adaylar ise odaklanmak istedikleri konuya dair varsa daha önce yapılmış akademik tezleri, teorik çerçeveyi açıklayan bilimsel eserleri ve incelemek istedikleri filmleri kaynak olarak gösterebilirler.  Proje/tez önerileri için verilecek anahtar sözcükler arama motorlarında bu proje veya teze ulaşılmasını sağlayacak sözcükler olarak düşünülmelidir.

Adaylar proje/tez önerileri ile ilgili soruları için program direktörüne yazabilirler: Feride Çiçekoğlu: feride.cicekoglu@bilgi.edu.tr

Başvuru Koşulları:

Mülakat sonucu programa kabul edilen adayların kayıt için aşağıdaki belgelerle başvurması gerekmektedir:

Tezli

  • Lisans Diploması
  • Resmi transkript Tezli Program için Lisans ortalaması 2.00/4.00 (lisans düzeyinde alınan bütün dersler ve notları gösteren)
  • İngilizce dil yeterlik belgesi: TOEFL IBT ≥ 72 veya YDS ≥ 60 veya BİLET (BİLGİ English Test) ≥ 70
  • ALES SÖZ-EA ≥ 55, GRE ≥ 610 olması gerekmektedir.(Sadece tezli program için)


Proje

  • Lisans Diploması
  • Resmi transkript Tezli Program için Lisans ortalaması 2.00/4.00 (lisans düzeyinde alınan bütün dersler ve notları gösteren) 
  • İngilizce dil yeterlik belgesi: TOEFL IBT ≥ 72 veya YDS ≥ 60 veya BİLET (BİLGİ English Test) ≥ 70


santralistanbul Kampüsü E1-206