Başvuru ve Sınav Tarihleri

Değerli Doktor Adaylarımız,

2018 Bahar Dönemi Kamu Hukuku Doktora Programı için Yeterlik sınav tarihleri aşağıdadır.

 

 

Yeterlilik Yazılı

Yeterlilik Sözlü

 

Öğrenci
İsim, soyadı

Tarih

Saat/ Yer

Tarih

Saat/ Yer

Yeterlilik Jüri

Sinem Arduç

25 Haziran 2018 Pazartesi

10:00 / S-SA 106

25 Haziran 2018 Pazartesi

13:00 / S-SA 106

Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Karan (Danışman, İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Prof. Dr. Sibel İnceoğlu (Marmara Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Abdullah Sezer (Marmara Ü. Hukuk F.)
Dr. Öğr. Üyesi Alişan Çapan (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Dr. Öğr. Üyesi Buket Soygüt Arslan (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Yedek: Dr. Öğr. Üyesi Oya Boyar (Marmara Ü. Hukuk F.) 
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Çataloluk (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F)

Kadir Eryılmaz

26 Haziran 2018 Salı

11:00 / S-SA 106

27 Haziran 2018 Çarşamba

13:00 / S-SA 106

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Çataloluk (Danışman, İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Doç. Dr. Sevtap Metin (İstanbul Ü. Hukuk F. )
Dr. Öğr. Üyesi Birden Güngören Bulgan (Galatasaray Ü. Hukuk F. )
Dr. Öğr. Üyesi Seda Kalem Berk (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Dr. Öğr. Üyesi Alişan Çapan (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Yedek: Dr. Öğr. Üyesi Galma Akdeniz (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk F.)
Dr. Öğr. Üyesi Ülker Yükselbaba (İstanbul Ü. Hukuk F. )