Başvuru Koşulları

Online Başvuru Formunu dolduran ve aşağıdaki belgeleri tamamlayan adayların başvuruları değerlendirilecek ve mülakata çağrılacaklardır.

Online başvuru formu:

Tezsiz (Projeli) Program online başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Tezli Program online başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Her iki programa başvuru ve kayıt için gerekli belgeler:

  1. Adayın dört yıllık lisans programını bitirdiğini gösteren lisans diplomasının fotokopisi
  2. Lisans not dökümü (Transkript)
  3. Detaylı özgeçmiş/CV
  4. İngilizce belgesi

Tüm adaylardan İngilizce yeterlilik belgesi istenecektir. Programa başvuranların aşağıdakilerden asgari en az birini sağlamış olmaları gereklidir:

  • TOEFL sınavı sonucuna göre paper based 500 ve üzeri, CBT 213 ve üzeri ya da IBT 72 ve üzeri puan veya
  • YDS, ÜDS veya KPDS sınavı sonucuna göre 60 ve üzeri Puan (bu sene ilk defa uygulanacak YÖKDİL sınavı sonucu da geçerli kabul edilecektir, ancak puan eşdeğerlik tablosu henüz YÖK tarafından yayınlanmamıştır) veya,
  • Bilgi Üniversitesi BILET 3 Dil Sınavı sonucuna göre 70 ve üzeri Puan (bu sınava başvuru dönemi içinde randevuyla girilebilir)

Tezli Programa başvuru için gerekli ek belge:

ALES Belgesi veya muadili GRE Belgesi (ALES sınav sonucu sözel, eşit ağırlıklı ya da sayısal 55 puan ve üzeri veya, GRE sınav sonucu Sayısal/Quantitative olarak 149 puan (eski sisteme göre 610) ve üzeri almış olmaları gerekmektedir.)