Koordinötörden

Merhaba sevgili arkadaşlar, STK gönüllü ve profesyonelleri

2014-2015 akademik yılında öğrenci almaya başladığımız programımızı gerek dersler gerek akademik kadro açısından ağırlıklı olarak tezsiz bir program olarak tasarlamış ve az sayıda da tezli öğrenci almayı öngörmüştük . Ancak geçtiğimiz yıllarda yaptığımız mülakatlarda daha çok tezli programa yoğun talep olduğunu gördük ve Tezli programımıza kabul etiğimiz öğrencilerin tezlerine yeterli vakit ayırabilmek için 2018-2019 akademik yarıyılında yeni öğrenci kaydı almamayı tercih ettik.

2014-2018 yılarında programımıza kayıt olan öğrencilerimizin önemli bir kısmının tezlerini başarı ile tamamlamalarından, projeli öğrencilerimizin tümünün mezun olmasından sonra, 2019-2020 akademik yılında, Şubat 2020 tarihinde başlayacak dönemimizden itibaren yeni öğrencilerimizle çalışmaya hazırız. 2019 yılının sonuna kadar başvuru ve mülakatlarımızı tamamlamış olacağız.

Yeni programımızı daha çok tezli öğrenci alabilecek şekilde tasarladık. Yeni dönemimizde, özellikle tezli program öğrencileri tarafından talep gören Sivil Toplum Teorileri, Savunuculuk ve Politikaları Etkileme, Gönüllük ve Etki İzleme ve Değerlendirme, Kriz Yönetimi ve Göç gibi var olan derslerimize ek olarak Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Ayrımcılık, Sosyal Girişimcilik ve Yerel Yönetimler ve Katılım konularında yeni dersler açtık. Lisans programından seçilebilecek derslerin sayısını artırdık. Bunların içinde çocuk, gençlik, yaşlılık, göç, dijital aktivizm, STK yönetimi, hayvan hakları, sosyal politika konularında dersler bulunmaktadır Ayrıca STK çalışanlarının yoğun iş programlarını dikkate alarak online seçimlik ders seçeneklerini artırdık.

Bu yeni dersler ve yeni akademik kadromuzla tezli ve tezsiz programlarımıza 15’er öğrenci almayı planlıyoruz. Her zamanki gibi burs olanaklarımız çok yaygın.

Programımızın öğrenci almadığı geçen akademik dönemde bize ulaşan öğrencilerimizden özür diler, 2019-2020 akademik yılında yeniden birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuzu bildiririz.

Sevgi ve saygılarımla

Prof.Dr. Nurhan Yentürk

Sosyal Projeler ve STK Yönetimi YL Programı Koordinatörü

Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Müdürü