Yoğunlaşma Alanları

Yüksek Lisans programı öğrencilerin ihtiyaçları ve eğilimleri doğrultusunda seçebilecekleri iki ayrı yoğunlaşma alanı şeklinde kurgulanmıştır.

 

STK YÖNETİMİ VE SOSYAL PROJELER YOĞUNLAŞMA ALANI

Bu yoğunlaşma alanında öğrenciler yerli ve yabancı STK’larda ve bu STK’ların ortak veya tekil projelerinde çalışmak veya STK Yönetimi hakkında bilimsel bir çalışma yürütmek üzere gereksinim duydukları bilgi ve beceri ile donatılacaklardır.

 

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞMA ALANI

Öncelikle tezli program öğrencileri için hazırlanan bu yoğunlaşma alanının amacı sivil toplum çalışmaları alanında disiplinler arası bir akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilere olanak sağlamaktır. Öğrenciler program çerçevesinde gerekli akademik bilgi ve beceriyle donatılacaklar, tez çalışmalarını tamamlayacaklar ve edindikleri birikimle yurtdışı ve yurtiçindeki doktora programlarına dahil olabileceklerdir.