Başvuru Belgeleri

  • Online Başvuru Formu
  • 2 adet Referans Mektubu
  • Lisans Diploması fotokopisi
  • Lisans Not Dökümü (transkript) fotokopisi
  • Özgeçmiş (CV)
  • Almanca dil bilgisini tevsik etmek üzere, DSH en az 65/100 TestDaF 4, Goethe – Zertifikat C II: Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Sprachdiplom Stufe II belgelerinden birini getirmeleri gerekmektedir.

Başvurular online olarak yapıldıktan sonra, başvuru formunun çıktısı ve diğer belgelerin, son başvuru tarihine kadar Dolapdere Kampüsü'nde bulunan Hukuk Yüksek Lisans İdari Asistanlığı'na teslim edilmesi gerekmektedir.
Değerlendirme, başvuru esnasında talep edilen belgeler esas alınarak ve mülakat çerçevesinde yapılacaktır. Mülakat tarihi adaylara bildirilecektir.