Misafir Öğrencilikle İlgili Önemli Hatırlatma

20.04.2016 tarihli 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nin aşağıdaki maddesi uyarınca misafir (özel) öğrencilik statüsü en fazla iki yarıyıl sürdürülebilmektedir: 

Özel öğrenci kabulü

“MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.”

Programa Köln Üniversitesi’nden kaydolan öğrenciler için misafir öğrencilik statüsü geçerli değildir, dikkate alınmaması rica olunur.