Dersler

Zorunlu Dersler

 • Travma kavramı, psikopatoloji ve tanı sistemleri
 • Ruhsal travmada klinik değerlendirme ve görüşme ilkeleri
 • Ruhsal travma yaşantısında yaklaşım ilkeleri, uygulama ve teknikler
 • Ruhsal travma ve ilişkili hastalıklarda bilişsel ve davranışçı kuramlar ve tedaviler
 • Travma deneyimi olan çocuk ve ergenlerde tedavi yaklaşımları

Seçmeli dersler

 • Travmatik stresin gelişimini açıklayan psikososyal kuramlar
 • Ruhsal travma alanında özel konular
 • Travma çalışmalarında psikometri ve araştırma yöntemleri
 • Ruhsal travma ve ilişkili hastalıklarda temel tedavi yaklaşımları
 • Çocukluk çağı travmaları, travma yaşantısı olan çocuklarla değerlendirme ve görüşme ilkeleri
 • Afetlerde toplum ruh sağlığı yaklaşımları