Endüstri Ürünleri Tasarımı

haberler, duyurular

bölüm hakkında

Bölüm Başkanı Vekili Doç. Dr. Can Altay

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Mimarlık Fakültesi’nin çağdaş endüstri ile en yoğun ilişkisi olan bölümüdür. Müfredatı salt teknik donanım aktarmaya indirgemekten ziyade, endüstri ürünleri tasarımının her şeyden önce bir "meslek" olduğunu, insanlar ile toplumların refahı kadar zevkleri bakımından da daha konforlu yaşam alanları ve ürünlere kavuşturulmaları gereğini ön plana alır.

Bölüm, sorumluluk, davranış ve tutumları itibariyle estetik ve teknik konularda çevresine ve topluma liderlik edebilecek kapasiteleri olan bireyler yetiştirmeyi hedefler. Mesleğin sınırları, zanaat ürünlerinden çoğaltılmış ürün sistemlerine, özel alanları dolduran objelerden kamusal alanları donatan kent mobilyalarına, günlük hayatın en basit ihtiyaç nesnelerinden en karmaşık teknolojik aygıtlara kadar genişleyen bir kapsamda tanımlanmaktadır.