Sivil Havacılık Yüksekokulu

Aday öğrenciler: Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurup ekibimizden ve eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

yüksekokul hakkında

21. yüzyılda dikkati çeken gelişmelerin içinde sivil havacılık sektöründeki ilerlemeler başta gelmektedir; çünkü hızlı ve güvenli ulaşım günümüzde  modern yaşamın en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Zamanın, emniyet ve güvenliğin sürekli değer  kazandığı çağdaş yaşamın temel unsurlarından birisi kuşkusuz hava ulaşımıdır. 1903 yılındaki Wright kardeşlerin ilk motorlu uçuşlarının üzerinden sadece bir yüzyılı aşkın bir süre geçmesine karşın gelinen nokta; binlerce uçak, binlerce havalimanı–havayolu şirketi, yılda milyonlarca uçuş, milyarlarca yolcu taşımacılığıdır. Bu inanılmaz gelişme her geçen gün daha da ileriye gitmekte, sivil hava ulaşımı diğer ulaşım seçenekleri arasında daha da öne çıkmaktadır. Küreselleşme, teknoloji ve iletişimin dönüştürdüğü dünyada havacılık sektörü hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Ekonomik göstergelere göre havacılık sektöründe istihdam ve büyüme rakamlarının artmaya devam edeceği ve havacılık ile ilgili mesleklerin önümüzdeki 20 yılın yükselen mesleklerinden olacağı değerlendirilmektedir.

Bilimsel ve teknolojik buluşlar ile yenilikler öncelikle havacılık sektöründe kendini göstermektedir. Teknoloji ile bu kadar iç içe olan havacılık sektöründe en büyük gereksinim kuşkusuz  nitelikli personeldir. Bu gereksinim, dünyada olduğu gibi, ülkemizde de büyük boyutlardadır. Diğer yandan, Türkiye’de ulusal ve uluslararası hava taşımacılığına olan ilgi ve talep diğer ülkelerde olduğundan daha hızlı artmaktadır. Havayolu taşımacılığında son 10 yılda dünya genelinde %5 büyüme görülürken, Türkiye’de bu oran %14 olarak gerçekleşmiştir.

Havacılık Yönetimi Bölümü’nün amacı; bu büyüme oranına paralel olarak, sivil hava taşımacılığı sektörünün işletme ve yönetim alanında çalışacak, yönetici pozisyonunun gerektirdiği bilgi ve becerinin yanı sıra, havacılık altyapısı ile tam donanımlı yabancı dil bilen kalifiye personel yetiştirmektir.