Sivil Havacılık Yüksekokulu

yüksekokul hakkında

Rekabetin çok yoğun olduğu ve sistem gereksinimlerinin çok karmaşık bir yapı gösterdiği Sivil Havacılık Sistemleri’nde, sürekli gelişen teknolojinin getirdiği yatırım ihtiyaçları sektör temelli ihtiyaçları karşılanamaz bir noktaya getirmiştir. Bununla birlikte, sürekli değişen koşullar uluslararası havacılık gelişmelerini yakından takip etmek ve çağın gereksinimlerini yerine getirmek için çeşitli uluslararası örgütlenmelere üye olmak ve belirlenen standartları yakalamak zorunluluğunu doğurmaktadır. Sonuç olarak, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, özel ve devlet kuruluşlarının, sivil havacılık konusunda duyduğu yetişmiş insan gücü ihtiyacı sektörün en temel ve en büyük sorunu olarak göze çarpmaktadır.

Son yıllarda hızlı bir gelişim ve dönüşüm süreci geçiren, önümüzdeki döneme ilişkin öngörülere göre söz konusu süreci izlemeye devam edecek olan sivil havacılık sektöründeki gelişmeleri ve sorunlar Türkiye odaklı ele alındığı zaman, birbirine çok benzeyen sorunlar ve karmaşık bir yapı ile karşılaşılmaktadır. Yakın zamanda canlanan Türkiye sivil havacılık sektöründe, yapısal teknik sorunların ve mevzuat eksikliğinin dışında, uzun vadede kalifiye iş gücü ile birlikte bağlantılı olarak sorun teşkil edebilecek en temel problemlerden biri de akademik programların ve yetişmiş eğitmen-akademisyen sayısının yetersizliğidir.