Kurullar

YÜKSEKOKUL KURULU

Yüksekokul Kurulu Üyeleri:

 • Dr. Öğr. Üyesi Devrim Gün (Müdür)
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif Yurdakul (Müdür Yardımcısı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Türk (Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı)

 

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri:

 • Dr. Öğr. Üyesi Devrim Gün (Müdür)
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif Yurdakul (Müdür Yardımcısı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Türk (Seçilmiş Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Düztepe (Seçilmiş Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Kenan Dinç (Seçilmiş Üye)


DANIŞMA KURULU

 • Dr. Öğr. Üyesi Devrim Gün (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokul Müdürü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Türk (İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı)
 • Arş. Gör. Burak Erdoğan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, Öğretim Elemanı)
 • Prof. Dr. Ferhat Şengür (Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Mesut Bükeç (Bahçeşehir Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü)
 • Necdet Aksaç (Uçak Teknisyenleri Derneği Başkanı)
 • Derya Pekruh Gerçeker (Singapore Airlines Pazarlama ve Hizmetler Müdürü)
 • Ayça Demirtaş (Sivil Havacılık Yüksekokulu, Mezun)